Regionalna Izba Muzealne prawie gotowa!

Jeszcze trochę ustawień i zmian na półkach, ostateczne umieszczenie podpisów przy poszczególnych eksponatach oraz zawieszenie części tablic i możemy udostępnić nasze małe muzeum oglądającym. Tak naprawdę to oficjalne otwarcie nastąpi 10 listopada 2016 roku i zbiegnie się z uroczystościami w Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu, jakie będą obchodzone z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Przed nami więc jeszcze miesiąc intensywnych prac.

Już dziś pokazujemy na zdjęciach jak wygląda Regionalna Izba Muzealna.

Podziękowania się należą wszystkim osobom , które przekazały na rzecz Izby Muzealnej przeróżne eksponaty, często bardzo prywatne. Trudno jest wszystkich wymienić, ale ich nazwiska będą widoczne przy poszczególnych eksponatach.

Nadal zbieramy i otrzymujemy nowe eksponaty, które sukcesywnie będą uzupełniały naszą ekspozycję.

O terminie, od kiedy będzie można naszą Izbę odwiedzać poinformujemy oddzielnie.
Więcej informacji na: http://www.gorawino.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1882&Itemid=176

ryman-izba

Opublikowano Aktualności, Nasze inicjatywy | Otagowano | Skomentuj

Podróż studyjna Towarzystwa Przyjaciół Muzeum z Kołobrzegu do Rymania i Brojc

W dniu 24 września 2016 r. gościliśmy członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Ponad 30 uczestników objazdu studyjnego w planie miało zwiedzanie Rymania, lotniska w Pinnow (Rzesznikowo) oraz Brojc. W Rymaniu wycieczkę oprowadzał Edmund Kaźmierski i Tadeusz Dach. Zaprezentowali bogate zbiory w Izbie Muzealnej oraz zwiedzili pałac. Następnie pojechali nad jezioro Popiel gdzie zobaczyli pozostałości infrastruktury lotniska. Po krótkim odpoczynku wycieczka dojechała do Brojc. Tutaj Michał Zinowik oraz Jacek Kuczkowski przejęli od kolegów z Rymania rolę gospodarzy – przewodników. Michał przedstawił historię świątyni. Następnie poprowadziliśmy gości  pod mural oraz do drugiej Izby Muzealnej. Objazd zakończyliśmy ogniskiem z kiełbaskami.

Dzięki takim kontaktom Stowarzyszenie nawiązuje współpracę z podobnymi organizacjami w celu promocji naszej gminy, stowarzyszenia i działań jakie prowadzimy.

 

Opublikowano Aktualności, Nasze inicjatywy | Otagowano , , | Skomentuj

Byliśmy na dożynkach w Brojcach (17.09.2016 r.)!

 W ostatnią sobotę (17. 09), podczas Gminnych Dożynek w Brojcach, wystawiliśmy nasz namiot informacyjno-promocyjny. Na naszym stanowisku prezentowaliśmy część eksponatów zebranych w tworzonej Izbie Muzealnej. Za zorganizowanie stoiska i jego „obsługę” odpowiedzialni byli: Basia Więckowicz, Jacek Kuczkowski, Artur Wabik, Michał Zinowik. Odwiedzającym opowiadaliśmy i prezentowaliśmy m.in. gotycką cegłę z odciskiem łapy psa sprzed ok. 500 lat, dawne narzędzia stolarskie i rolnicze, replikę uzbrojenia słowiańskiego wojownika pomorskiego sprzed ok. 1000 lat, kopie widokówek i fotografii z lat 20/30. XX w. na których uwieczniono widoki wsi z naszej gminy. Zainteresowanie naszą ofertą było duże i dzięki temu udało się nawiązać liczne kontakty w kwestii pozyskania nowych eksponatów do izby. Wielu odwiedzających opowiadała nam historie związane z powojenną historią gminy oraz dzielili się z nami fotografiami. Dziękujemy za rozmowy oraz przekazaną nam wiedzę i eksponaty.

W zorganizowanym przez nas konkursie, który nazwaliśmy „Bystre oko” młodzież z SP i Gimnazjum mogła się wykazać spostrzegawczością i wiedzą na temat budowli o historycznej wartości znajdujących się w Brojcach. Na podstawie zdjęć fragmentów tychże obiektów uczestnicy musieli rozpoznać konkretny obiekt. Do rozpoznania było dziewięć budowli: dworek, kościół, pomnik w parku i na cmentarzu, stodoła, dawny zajazd, most, plebania oraz chałupa XIX w. Większość, z 16 uczestników, poradziła sobie bez większych problemów z rozwiązaniem zagadek. Najlepsze drużyny otrzymały nagrody książkowe ufundowane przez Gminę Brojce.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Mural Historyczny w Brojcach

Historia naszego regionu jest dla wielu wielką niewiadomą. Dlatego właśnie na ścianie znajdującej się obok Ośrodka Zdrowia w Brojcach (ul. Parkowa 9) postanowiliśmy stworzyć mural, który będzie opowiadał historię Gminy Brojce. Gminy, w której można znaleźć słowiańskie cmentarzysko, pamiątki po dawnych rodach rycerskich i inne liczne zabytki, mówiące o skomplikowanej tożsamości tych ziem.

Mural jest finansowany ze środków pozyskanych w konkursie grantowym Bank Ambitnej Młodzieży, zorganizowanym przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Współautorami wniosku o grant są członkowie zarządu Stowarzyszenia Historycznego Pamięć i Tożsamość: Michał Zinowik i Artur Wabik. Wniosek przeszedł pozytywnie „sito” konkursowe i już po raz trzeci udało uzyskać się pieniądze dla tej samej gminy (Gmina Brojce) z BZWBK, co zdarza się niezwykle rzadko. Za stronę organizacyjną odpowiadają członkowie stowarzyszenia (SHPiT) zaś za koordynację prac i stronę artystyczną: Dagmara Matuszak i Artur Wabik.

Mural nabiera już kształtów i barw. Na pewno część z Państwa zastanawia się co przedstawiają kolejne fragmenty grafiki. Każda z części odnosi się do innego fragmentu historii naszej gminy. Czytając mural od lewej można zobaczyć: Czytaj dalej

Opublikowano Brojce, Gmina Brojce, Nasze inicjatywy | Skomentuj

Dwór w Stołążu (niem. Stölitz, gmina Brojce)

Autor: Jacek Kuczkowski

Wieś
Wieś była starym lennem rodziny von Ostenów. W pierwszej połowie XVIII wieku właścicielem majątku był tajny minister stanu Alexander Friedrich von der Osten, właściciel majątku w Natolewicach. W 1740 roku właścicielem był major Christoph Friedrich von Schladen. W 1780 roku majątek razem z terenami w Natolewicach i Tąpadłach należał do Johanny Julianny Marii z domu von Schladen. W 1789 roku właścicielem majątku został major Georg Carl Gans Edler zu Putlitz. W 1829 roku właścicielem Stołąża był major von Löper, po nim w 1856 roku jego syn, sędzia powiatu, radca sprawiedliwości i deputowany. W 1868 roku majątek obejmujący 533,1 ha (w tym 400,4 ha gruntów) należał do Gloxina, w 1892 roku do wdowy po nim. W 1905 roku i 1914 roku właścicielem Stołąża był podporucznik Rudolf Gloxin, po nim w latach dwudziestych XX wieku spadkobiercy. W 1929 roku i w 1939 roku ostatnim właścicielem majątku był syn Rudolf Gloxin, porucznik Landwehry. Po II wojnie światowej na terenie stacjonowała Armia Czerwona, później PGR. Czytaj dalej

Opublikowano Stołąż | Otagowano | Skomentuj

Znalezisko monety arabskiej w Trzebiatowie

Zachęcamy do zapoznania się z unikatowym znaleziskiem z okolic Trzebiatowa:

https://www.academia.edu/27370848/Znalezisko
_wczesnoabbasydzkiego_dirhama_w_Trzebiatowie_pow._gryficki

Opublikowano Gmina Trzebiatów | Otagowano , | Skomentuj

Wspomóż nasze działania

Z uwagi na prace podjęte przez członków stowarzyszenia, mające na celu utworzenie regionalnej izby muzealnej w Brojcach oraz  w Rymaniu, zwracamy się z prośbą
o finansowe wsparcie tych inicjatyw. Pomocna będzie każda kwota, której wysokość jest uzależniona od Państwa decyzji. Nadmieniamy, że informacje o darczyńcach zostaną umieszczone w prasie lokalnej, lokalnych internetowych portalach informacyjnych, na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w nowopowstałych Regionalnych Izbach Muzealnych.

Projekt zakłada wyposażenie pomieszczeń w gabloty wystawiennicze rzutnik multimedialny umożliwiający projekcję zgromadzonych materiałów cyfrowych oraz wykonanie grafik w dużym formacie zawierających dawne mapy, fotografie, plany miejscowości itp.  Szczególnym zadaniem powołania do życia tych miejsc jest złożenie
w jednym punkcie przedmiotów świadczących o historii i tożsamości regionu zanim ulegną one zniszczeniu i znikną bezpowrotnie. Zdaniem inicjatorów projektu jest to niezwykle ważne z uwagi na konieczność przekazywania wiedzy historycznej oraz budowania postawy odpowiedzialności za Polskę i jej dalsze losy
, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy  w wielu przypadkach wiedzą niewiele o skomplikowanym procesie tworzenia polskiej tożsamości Pomorza Zachodniego.

Odbiorcami projektu są przede wszystkim mieszkańcy Gminy Brojce i Rymań, a w szczególności młodzież szkolna, mająca poprzez uczestnictwo w lekcjach muzealnych zdobywać i pogłębiać wiedzę dotyczącą tożsamości i historii miejsca ich zamieszkania. Izba muzealna będzie również swego rodzaju punktem, przy którym odbywać się będą imprezy kulturalne (wykłady i spotkania z badaczami i żywymi świadkami historii)
oraz warsztaty historyczne.

Z apelem tym zwracamy się do instytucji oraz osób prywatnych. Z góry dziękujemy za wszelką udzieloną pomoc. Prosimy o przekazanie dofinansowania na wybrane konto bankowe Stowarzyszenia:

 1. Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość”

Pomorski Bank Spółdzielczy

Oddział w Rymaniu

05 8581 1043 0605 9907 2000 0001

2. Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość”

Bank Pekao S.A.

Oddział w Gryficach

 7912 4038 4211 1100 1062 2587 85

Opublikowano Aktualności | Otagowano | Skomentuj

Kolejne lokalne znalezisko – przęślik

W dniu 29.05 Pan Stanisław Rumiński przekazał Izbie Muzealnej w Rymaniu przęślik. Znaleziony został w trakcie sortowania ziemniaków, kopanych w okolicy Siemyśla.

Wykonany jest on najprawdopodobniej z gliny techniką toczenia i wypalony w atmosferze redukcyjnej. Jego wymiary to 35 mm średnicy, 20 mm grubości, średnica otworu 8 mm. Przęślik zapewne późnośredniowieczny, świadczy o tym jego kolor – siwo stalowy – charakterystyczny dla tej epoki.

13

Czym były przęśliki: http://dodadg.republika.pl/przesliki.pdf

Opublikowano Gmina Rymań, Gorawino, Rymań | Otagowano | Skomentuj

Prace porządkowe na cmentarzu w Starninie

W sobotę 21 maja 2016, odbyła się akcja porządkowania zabytkowego cmentarza ewangelickiego w miejscowości Starnin. W prace porządkowe włączyli się członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Pamięć i Tożsamość”. 

 Gmina Rymań zabezpieczyła  worki na śmieci oraz ciągnik z przyczepą.  Na planowany czyn społeczny, przyszli nie tylko strażacy z lokalnego OSP, ale i zwykli mieszkańcy Starnina, w tym spora grupa młodzieży.  Na cmentarzu pracowało ok. 30 osób!!! 

Najpierw jednak przewieźliśmy duży obelisk kamienny z herbem rodziny Manteuffel, który leżał w lesie k. miejscowości Leszczyn.  Niestety, był on coraz bardziej narażony na zniszczenie. Ostatnio ktoś go podokopywał, , ktoś próbował odłupać kawał kamienia. W uzgodnieniu z Delegaturą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nasze Stowarzyszenie przewiozło obelisk na cmentarz ewangelicki w Starninie,  głownie po to aby czasowo zabezpieczyć przed jego dalszą dewastacją. Wyzwanie okazało się ogromnym przedsięwzięciem, ponieważ obelisk ważył ok. 4 ton.

22 Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności, Gmina Rymań, Nasze inicjatywy | Otagowano , | Skomentuj

Jochim He(c)ket budowniczy brojeckiej dzwonnicy oraz gorawińskiego kościoła.

Autor: Jacek Kuczkowski 

Nie często się zdarzało aby średniowieczni czy też nowożytni budowniczowie podpisywali się na swoich budowlach. A jeżeli już to najczęściej były to gmerki kamieniarskie i murarskie, które dzisiaj trudno przypisać konkretnemu, znanemu z nazwiska, mistrzowi. Niewiele też się zachowało dawnych sygnatur mistrzów ciesielskich. Konstrukcje te narażone były na działanie żywiołów, często ulegały pożarom, zniszczeniom biologicznym i tp. czynnikom destrukcyjnym. Dlatego odnalezienie sygnatury tego samego cieśli na dwóch, niedaleko położonych od siebie, obiektach należy uznać za małą sensację. Czytaj dalej

Opublikowano Brojce, Gorawino | Otagowano | Skomentuj