Dwór w Stołążu (niem. Stölitz, gmina Brojce)

Autor: Jacek Kuczkowski

Wieś
Wieś była starym lennem rodziny von Ostenów. W pierwszej połowie XVIII wieku właścicielem majątku był tajny minister stanu Alexander Friedrich von der Osten, właściciel majątku w Natolewicach. W 1740 roku właścicielem był major Christoph Friedrich von Schladen. W 1780 roku majątek razem z terenami w Natolewicach i Tąpadłach należał do Johanny Julianny Marii z domu von Schladen. W 1789 roku właścicielem majątku został major Georg Carl Gans Edler zu Putlitz. W 1829 roku właścicielem Stołąża był major von Löper, po nim w 1856 roku jego syn, sędzia powiatu, radca sprawiedliwości i deputowany. W 1868 roku majątek obejmujący 533,1 ha (w tym 400,4 ha gruntów) należał do Gloxina, w 1892 roku do wdowy po nim. W 1905 roku i 1914 roku właścicielem Stołąża był podporucznik Rudolf Gloxin, po nim w latach dwudziestych XX wieku spadkobiercy. W 1929 roku i w 1939 roku ostatnim właścicielem majątku był syn Rudolf Gloxin, porucznik Landwehry. Po II wojnie światowej na terenie stacjonowała Armia Czerwona, później PGR. Czytaj dalej

Opublikowano Stołąż | Otagowano | Skomentuj

Znalezisko monety arabskiej w Trzebiatowie

Zachęcamy do zapoznania się z unikatowym znaleziskiem z okolic Trzebiatowa:

https://www.academia.edu/27370848/Znalezisko
_wczesnoabbasydzkiego_dirhama_w_Trzebiatowie_pow._gryficki

Opublikowano Gmina Trzebiatów | Otagowano , | Skomentuj

Wspomóż nasze działania

Z uwagi na prace podjęte przez członków stowarzyszenia, mające na celu utworzenie regionalnej izby muzealnej w Brojcach oraz  w Rymaniu, zwracamy się z prośbą
o finansowe wsparcie tych inicjatyw. Pomocna będzie każda kwota, której wysokość jest uzależniona od Państwa decyzji. Nadmieniamy, że informacje o darczyńcach zostaną umieszczone w prasie lokalnej, lokalnych internetowych portalach informacyjnych, na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w nowopowstałych Regionalnych Izbach Muzealnych.

Projekt zakłada wyposażenie pomieszczeń w gabloty wystawiennicze rzutnik multimedialny umożliwiający projekcję zgromadzonych materiałów cyfrowych oraz wykonanie grafik w dużym formacie zawierających dawne mapy, fotografie, plany miejscowości itp.  Szczególnym zadaniem powołania do życia tych miejsc jest złożenie
w jednym punkcie przedmiotów świadczących o historii i tożsamości regionu zanim ulegną one zniszczeniu i znikną bezpowrotnie. Zdaniem inicjatorów projektu jest to niezwykle ważne z uwagi na konieczność przekazywania wiedzy historycznej oraz budowania postawy odpowiedzialności za Polskę i jej dalsze losy
, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy  w wielu przypadkach wiedzą niewiele o skomplikowanym procesie tworzenia polskiej tożsamości Pomorza Zachodniego.

Odbiorcami projektu są przede wszystkim mieszkańcy Gminy Brojce i Rymań, a w szczególności młodzież szkolna, mająca poprzez uczestnictwo w lekcjach muzealnych zdobywać i pogłębiać wiedzę dotyczącą tożsamości i historii miejsca ich zamieszkania. Izba muzealna będzie również swego rodzaju punktem, przy którym odbywać się będą imprezy kulturalne (wykłady i spotkania z badaczami i żywymi świadkami historii)
oraz warsztaty historyczne.

Z apelem tym zwracamy się do instytucji oraz osób prywatnych. Z góry dziękujemy za wszelką udzieloną pomoc. Prosimy o przekazanie dofinansowania na wybrane konto bankowe Stowarzyszenia:

 1. Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość”

Pomorski Bank Spółdzielczy

Oddział w Rymaniu

05 8581 1043 0605 9907 2000 0001

2. Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość”

Bank Pekao S.A.

Oddział w Gryficach

 7912 4038 4211 1100 1062 2587 85

Opublikowano Aktualności | Otagowano | Skomentuj

Kolejne lokalne znalezisko – przęślik

W dniu 29.05 Pan Stanisław Rumiński przekazał Izbie Muzealnej w Rymaniu przęślik. Znaleziony został w trakcie sortowania ziemniaków, kopanych w okolicy Siemyśla.

Wykonany jest on najprawdopodobniej z gliny techniką toczenia i wypalony w atmosferze redukcyjnej. Jego wymiary to 35 mm średnicy, 20 mm grubości, średnica otworu 8 mm. Przęślik zapewne późnośredniowieczny, świadczy o tym jego kolor – siwo stalowy – charakterystyczny dla tej epoki.

13

Czym były przęśliki: http://dodadg.republika.pl/przesliki.pdf

Opublikowano Gmina Rymań, Gorawino, Rymań | Otagowano | Skomentuj

Prace porządkowe na cmentarzu w Starninie

W sobotę 21 maja 2016, odbyła się akcja porządkowania zabytkowego cmentarza ewangelickiego w miejscowości Starnin. W prace porządkowe włączyli się członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Pamięć i Tożsamość”. 

 Gmina Rymań zabezpieczyła  worki na śmieci oraz ciągnik z przyczepą.  Na planowany czyn społeczny, przyszli nie tylko strażacy z lokalnego OSP, ale i zwykli mieszkańcy Starnina, w tym spora grupa młodzieży.  Na cmentarzu pracowało ok. 30 osób!!! 

Najpierw jednak przewieźliśmy duży obelisk kamienny z herbem rodziny Manteuffel, który leżał w lesie k. miejscowości Leszczyn.  Niestety, był on coraz bardziej narażony na zniszczenie. Ostatnio ktoś go podokopywał, , ktoś próbował odłupać kawał kamienia. W uzgodnieniu z Delegaturą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nasze Stowarzyszenie przewiozło obelisk na cmentarz ewangelicki w Starninie,  głownie po to aby czasowo zabezpieczyć przed jego dalszą dewastacją. Wyzwanie okazało się ogromnym przedsięwzięciem, ponieważ obelisk ważył ok. 4 ton.

22 Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności, Gmina Rymań, Nasze inicjatywy | Otagowano , | Skomentuj

Jochim He(c)ket budowniczy brojeckiej dzwonnicy oraz gorawińskiego kościoła.

Autor: Jacek Kuczkowski 

Nie często się zdarzało aby średniowieczni czy też nowożytni budowniczowie podpisywali się na swoich budowlach. A jeżeli już to najczęściej były to gmerki kamieniarskie i murarskie, które dzisiaj trudno przypisać konkretnemu, znanemu z nazwiska, mistrzowi. Niewiele też się zachowało dawnych sygnatur mistrzów ciesielskich. Konstrukcje te narażone były na działanie żywiołów, często ulegały pożarom, zniszczeniom biologicznym i tp. czynnikom destrukcyjnym. Dlatego odnalezienie sygnatury tego samego cieśli na dwóch, niedaleko położonych od siebie, obiektach należy uznać za małą sensację. Czytaj dalej

Opublikowano Brojce, Gorawino | Otagowano | Skomentuj

Nowa tablica informacyjna – historia pałacu w Rymaniu

Oznaczyliśmy kolejny zabytek na naszym terenie. Tym razem członek naszego stowarzyszenia, Edmund Kaźmierski wraz z rymańskim rzemieślnikiem, panem Andrzejem Meszczykiem z Rymania, wykonali i zamontowali tablicę pod pałacem w Rymaniu. Każdy odwiedzający ten pięknie zadbany zabytek będzie mógł zapoznać się z jego historią.

Opublikowano Gmina Rymań, Gmina Rymań, Rymań | Skomentuj

Spotkanie z historią w kościele w Gorawinie

W ramach Nocy Muzeów, w kościele parafialnym w Gorawinie odbyło się wieczorne spotkanie z historią. To już drugie takie spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość”. W 2015 roku w ramach „nocy muzeów” podobne spotkanie odbyło się w kościele w Brojcach.

Najpierw odbyła się msza święta, prowadzona przez proboszcza parafii Gorawino księdza Marka Mierzwę. Później odbyło się zapowiedziane wcześniej spotkanie z historią, które poprowadził członek naszego stowarzyszenia Tadeusz Dach. Wystąpienie dotyczyło historii parafii Gorawino,  na przestrzeni wieków oraz o historii kościoła w tejże miejscowości. Nie zabrakło ciekawostek oraz zdjęć. Prezentacja odpowiadała na szereg zagadek związanych z parafią i kościołem, nie każdy bowiem wie, kiedy powołano pierwszą parafię w Gorawinie (1291 r.), gdzie i komu bije dzwon z kościoła w Gorawinie, zabrany podczas II wojny światowej (w katedrze we Flensburgu), kiedy kościół stał się protestanckim (1535 r.), czy też od kiedy kościół  po II wojnie światowej ponownie stał się katolickim i do jakiej parafii należał ( poświęcony 1 października 1946 r., najpierw należał do parafii św. Marcina w Kołobrzegu, później do 1951 r. podlegał pod parafię w Brojcach). Czytaj dalej

Opublikowano Gmina Rymań, Gorawino, Powiat kołobrzeski | Otagowano , | Skomentuj

Mogiły żołnierzy radzieckich w Rzesznikowie

Autor: Jacek Kuczkowski

Chociaż od zajęcia Pomorza Zachodniego przez 1. Front Białoruski i 1. Armię Wojska Polskiego minęło 71. lat, to ciągle odkrywamy dotychczas nie znane epizody II wojny światowej. Dotychczas sądzono, iż wsie gminy Rymań czy też Brojce zajmowano bez tzw. „jednego wystrzału”.  W niniejszym artykule chciałbym zaprezentować nie znane dotychczas fakty, które przeczą temu poglądowi. Otóż nieopodal Rzesznikowa (gm. Rymań, pow. kołobrzeski) znajdują się dwie mogiły żołnierzy radzieckich. Polegli oni na początku marca 1945 roku w okolicy Rzesznikowa i Modlimowa. Nie były to zapewne spektakularne „bitwy”, raczej zasadzki zorganizowane przez rozbite i wycofujące się oddziały Wehrmachtu lub Volkssturmu.

Na dwóch kartkach w linie formatu zeszytowego, dowódcy żołnierzy odnotowali imiona i nazwiska poległych, naszkicowali plany sytuacyjne położenia mogił, daty śmierci i pochówku oraz parę szczegółów dotyczących położenia Rzesznikowa. W obu schematach prezentowanych w niniejszym artykule usunąłem szczegóły położenia mogił, aby uchronić je przed ciekawskimi, którzy mogliby naruszyć spokój pochowanych. Czytaj dalej

Opublikowano Gmina Rymań | Otagowano , | Skomentuj

Nowe znalezisko do rymańskiej Izby Muzealnej – żarno

W niedzielę 8 maja członkowie Stowarzyszenia w mocnym składzie: Kamila Zadrożna – Kuczkowska, Edmund Kaźmierski, Artur Wabik i Jacek Kuczkowski, wybrali się na wycieczkę do Kinowa. Celem wyprawy było odebranie zabytku dawnego młynarstwa. Kamienne żarno do Izby Muzealnej w Rymaniu przekazał Pan Piotr Król, za co bardzo dziękujemy. Takie żarno składało się z dwóch kamieni i nazywamy je rotacyjnym. Żarno dolne nieruchome to leżak, górne ruchome to biegun – to „nasze” jest najprawdopodobniej dolnym. Datowanie: od wczesnego średniowiecza po późną nowożytność. Znalezisko jest bez tzw. kontekstu i jego datowanie jest bardzo trudne.

Opublikowano Gmina Rymań | Otagowano | Skomentuj