Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

IZBA MUZEALNA W RYMANIU OTWARTA!

W dniu 10 listopada 2016 r. dokonano uroczystego otwarcia Muzealnej Izby Regionalnej znajdującej się w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu. 20 kwietnia 2016 r., nasze Stowarzyszenie podpisało trójstronne porozumienie z wójtem Gminy Rymań, P. Mirosławem Terleckim oraz dyrektorem Zespołu Szkół w Rymaniu, p. Henrykiem Gromkiem o udostępnienie pomieszczenia w szkole i utworzenie w nim…

Continue Reading

Prace porządkowe na cmentarzu w Starninie

W sobotę 21 maja 2016, odbyła się akcja porządkowania zabytkowego cmentarza ewangelickiego w miejscowości Starnin. W prace porządkowe włączyli się członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Pamięć i Tożsamość”.   Gmina Rymań zabezpieczyła  worki na śmieci oraz ciągnik z przyczepą.  Na planowany czyn społeczny, przyszli nie tylko strażacy z lokalnego OSP, ale i zwykli mieszkańcy Starnina, w tym spora…

Continue Reading

Nowa tablica informacyjna – historia pałacu w Rymaniu

Oznaczyliśmy kolejny zabytek na naszym terenie. Tym razem członek naszego stowarzyszenia, Edmund Kaźmierski wraz z rymańskim rzemieślnikiem, panem Andrzejem Meszczykiem z Rymania, wykonali i zamontowali tablicę pod pałacem w Rymaniu. Każdy odwiedzający ten pięknie zadbany zabytek będzie mógł zapoznać się z jego historią.

W Rymaniu powstanie Regionalna Izba Muzealna

Rok minął od momentu, kiedy to w artykule„Zbieramy wszystkie pamiątki historyczne”  postawiłem hasło, aby stworzyć w Rymaniu  małą izbę pamięci, gdzie moglibyśmy umieszczać różne, odnalezione  pamiątki historyczne, tak, aby można je było udostępnić mieszkańcom Gminy. Długo trwały zabiegi o uzyskanie jakiegoś pomieszczenia na ten cel. Ostatnio sprawa ta nabrała tempa. Dzięki przychylności Wójta Gminy i…

Continue Reading

Paleolityczna laska z Rusinowa

Autor: Tadeusz Dach       Historia ta jest jak scenariusz filmu science fiction. Dotyczy artefaktu archeologicznego znalezionego w naszej okolicy , bo ok. 5 km od Rymania,  na polu w Powalicach. Jeżeli do tego dodamy, że zabytek ma około 12,9-12,7 lat (!), to warto zastanowić się, co wtedy działo się na naszym terenie. Ciekawe?, według naszej…

Continue Reading

Zabytkowy cmentarz w Starninie

Autor: Tadeusz Dach Zabytków  w Gminie Rymań nie jest zbyt wiele. Natomiast jeszcze mniej jest ich w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ostatnim okresie czasu Tadeusz Dach, wspólnie z Edmundem Kaźmierskim odwiedzili jeden z nich. Jest to dawny cmentarz  ewangelicki w Starninie. Cmentarz ten jest jedynym cmentarzem ewangelickim, który  przetrwał w całości na terenie Gminy Rymań. Co…

Continue Reading

Grodzisko Starnin

Autor: Edmund Kaźmierski Na początku potrzebne jest wyjaśnienie, że w wielu źródłach historycznych grodzisko to jest określane w różny sposób. Ze względu na położenie można spotkać się z określeniem zamek Kiełpin (Kölpin) lub Nowy Kiełpin – szczególnie w źródłach z lat  wcześniejszych. Później określano to miejsce jako grodzisko Starnin. Obecnie, archeolodzy określają je również, jako grodzisko…

Continue Reading

Podróż Eliharda Lubinusa przez Pomorze

Autor: Jacek Kuczkowski Wstęp[1]. Historia mapy Lubinusa[2] sięga początków XVII wieku. W 1610 roku ówczesny władca Pomorza Filip II, zlecił wykonanie mapy całego księstwa pomorskiego. Zadania podjął się  profesor uniwersytetu w Rostoku Eilhard Lubinus. Prace nad dziełem ukończono w 1618 roku. W pierwszej etapie Lubinus zapoznał się z istniejącymi materiałami kartograficznymi Pomorza oraz z dostępną…

Continue Reading

Petrykozy – pochodzenie nazwy miejscowości

Autor: Tadeusz Dach Już z 1276 roku pochodzi informacja o miejscowości Putrecolze. Nie znamy dziś dokładnie jej połozenia. Miejscowość ta miała być z lokalizowana na zachód od Karlina. Później przyjęto, że jest to jednak pierwsza nazwa obecnych Petrykoz. M. Vollack wymienia nazwę tej miejscowości, jako Althof („Das Kolberger Land”, stwierdza też, że założyli tą miejscowość…

Continue Reading

Czartkowo – pochodzenie nazwy miejscowości

Autor: Tadeusz Dach Wielu z nas zastanawia się, skąd wzięła się nazwa tej miejscowości i czy faktycznie wywodzi się od czarta mającego kontakt ze złymi mocami. Jak zmieniała się nazwa miejscowości przedstawiam poniżej: – 1780 – Vorwerk Brückchen, – 1784 – Brückenkrug, – 1868 – Brücken Kr. – 1896 – Brücken Krug, – 1948 –…

Continue Reading

1 2