Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Mogiły żołnierzy radzieckich w Rzesznikowie

Autor: Jacek Kuczkowski

Chociaż od zajęcia Pomorza Zachodniego przez 1. Front Białoruski i 1. Armię Wojska Polskiego minęło 71. lat, to ciągle odkrywamy dotychczas nie znane epizody II wojny światowej. Dotychczas sądzono, iż wsie gminy Rymań czy też Brojce zajmowano bez tzw. „jednego wystrzału”.  W niniejszym artykule chciałbym zaprezentować nie znane dotychczas fakty, które przeczą temu poglądowi. Otóż nieopodal Rzesznikowa (gm. Rymań, pow. kołobrzeski) znajdują się dwie mogiły żołnierzy radzieckich. Polegli oni na początku marca 1945 roku w okolicy Rzesznikowa i Modlimowa. Nie były to zapewne spektakularne „bitwy”, raczej zasadzki zorganizowane przez rozbite i wycofujące się oddziały Wehrmachtu lub Volkssturmu.

Na dwóch kartkach w linie formatu zeszytowego, dowódcy żołnierzy odnotowali imiona i nazwiska poległych, naszkicowali plany sytuacyjne położenia mogił, daty śmierci i pochówku oraz parę szczegółów dotyczących położenia Rzesznikowa. W obu schematach prezentowanych w niniejszym artykule usunąłem szczegóły położenia mogił, aby uchronić je przed ciekawskimi, którzy mogliby naruszyć spokój pochowanych.

Pierwsza z mogił znajduje się w Rzesznikowie. Pochowani są w niej: młodszy lejtnant gwardii Kołobachin Wasilij Nikitowicz, młodszy lejtnant gwardii Szynkarenko Iwan Grigorjewicz, młodszy lejtnant gwardii  Sitałow Fedor Andrejewicz. Schemat wykonał w dniu 14.03 1945 roku starszy adiutant 2. batalionu czołgowego gwardijec kapitan Baranow.

1

Il. 1. Schemat dotyczący mogiły, w której pochowano Kołobachina Wasilija Nikitowicza, Szynkarenko Iwana Grigorjewicza, Sitałowa Fedora Andrejewicza.

            Druga z mogił, poległego podczas wykonywania zadania bojowego w walce z niemieckim najeźdźcą 6 marca 1945 roku młodszego lejtnanta gwardii Zwierkowa Dmitrija Maksymowicza, znajduje się przy szosie ok. 2 km na północny wschód od Wicimic. Pochowany został 7 marca 1945 roku na południowym obrzeżu Rzesznikowa.

2

  1. 2. Schemat dotyczący mogiły Zwierkowa Dmitrija Maksymowicza.

Dzisiaj zapewne nie da się łatwo ustalić życiorysów żołnierzy, którzy zginęli wiele set kilometrów od rodzinnych stron na obcej, niemieckiej ziemi. Nie dowiemy się zapewne też jakimi byli ludźmi i żołnierzami. Czy przestrzegali konwencji haskiej czy też dopuszczali się zachowań niegodnych. Zaprezentowane dokumenty wzbogacają, o nieznany dotąd epizod, naszą wiedzę na temat ofensywy pomorskiej.

mogiły wojenneRzesznikowo

Michał Zinowik • 17 maj 2016


Previous Post

Next Post