Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

0

Mural historyczny

mural
fot. Daria S.

We wrześniu 2016 roku nasze Stowarzyszenie zrealizowało swój autorski projekt – mural historyczny. Grafika zaprojektowana przez Dagmarę Matuszak, została wykonana przez lokalną społeczność oraz członków SHPiT. Prace koordynowali: Dagmara Matuszak i Artur Wabik. Grant na wykonanie muralu został pozyskany z Fundacji BZ WBK. 

Czytając mural od lewej można  na nim zobaczyć kolejne karty historii Gminy Brojce:
1. Kurhany z średniowiecznego cmentarzyska słowiańskiego, znajdujące się tuż za Brojcami: http://www.ziemiagryfa.org.pl/wczesnosredniowieczne-cmenta…/


2. Wojowników słowiańskich, którzy żyli na tych ziemiach ok X wieku,

3. Herb rodu von Manteuffel i ich zamek leżący między Grądem a Starninem. Byli oni władcami tych ziem przez kilka stuleci.

http://www.ziemiagryfa.org.pl/starnin-o-historii-wsi-i-zam…/

http://www.ziemiagryfa.org.pl/legendy-zwiazane-z-zamkiem-w…/

4. Fragment mapy Lubinusa z XVII wieku na której zaznaczono miejscowości z naszej gminy. http://www.ziemiagryfa.org.pl/podroz-eliharda-lubinusa-prz…/

5. Żołnierz polski w armii Napoleona – przez te ziemie przetaczało się wiele armii, a m.in. armia Napoleona nacierająca na Kołobrzeg.

http://twierdzakolobrzeg.pl/186-1807-przebieg-walk

6. Dwór w Brojcach z XIX w.

7. Uchodźców wojennych z 1945 r. – był to okres wysiedleń, przesiedleń i nowych osadników w naszej gminie, tuż po zakończeniu II wojny światowej.

Pomysłodawcy i koordynatorzy projektu: Stowarzyszenie Historyczne Pamięć i Tożsamość