Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Spotkanie miłośników historii w Rymaniu

Biblioteka Gminna w Rymaniu, co jakiś czas organizuje ciekawe spotkania, głównie związane ze swoimi zasobami bibliotecznymi, lekcjami bibliotecznymi dla dzieci, czy też inne. Tym razem, wspólnie ze Stowarzyszeniem Historycznym „Pamięć i Tożsamość”  biblioteka zorganizowała spotkanie z miłośnikami historii z terenu gminy Rymań. Mimo nie najlepszej pogody, na spotkanie dotarło kilkanaście osób.

Edmund Kaźmierski oraz Tadeusz Dach ze Stowarzyszenia Historycznego omówili zagadnienia, jakie były głównymi tematami działalności w 2016 roku. Przedstawione zostały problemy na jakie napotkano przy tworzeniu Regionalnej Izby Muzealnej, głównie w odniesieniu do pozyskiwania nowych eksponatów i  ich konserwacji. Przedstawiliśmy również plany co do dalszego rozwoju Izby Muzealnej i w tej sprawie apelowaliśmy do uczestników spotkania o włączenie się do naszych prac. Mówiliśmy też o innych działaniach w ramach Stowarzyszenia Historycznego tj. o porządkowaniu cmentarzy ewangelickich m.in. w Starninie, o projekcie oznakowania zabytków na terenie Gminy Rymań w tablice informacyjne. Prace te będą kontynuowane również w roku bieżącym. Chcemy też prowadzić prelekcje na temat historii w poszczególnych miejscowościach.  Już teraz możemy zapowiedzieć, że podczas kolejnej Nocy Muzeów przedstawimy prelekcję odnośnie historii parafii i kościoła w Rymaniu.

1

Michał Zinowik • 17 styczeń 2017


Previous Post

Next Post