Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Znaczek ze stemplem Broitz

Przyczynek do historii poczty w gminie Brojce

Autor: Jacek Kuczkowski Impulsem do napisania niniejszego artykułu było pojawienie się na portalu aukcyjnym www.ebay.de  znaczka pocztowego ze stemplem z Broitz[1] (il. 1) oraz koperty listu ze znaczkiem stemplowanym w Dargislaff[2] (il. 2, 3). Na poczcie przechowywana jest również kronika placówki, która została wypożyczona autorowi niniejszego artykułu[3]. Znaczek ze stemplem poczty w Broitz                 List…

Continue Reading

Oznaczyliśmy pomnik w Dargosławiu

Realizując drugi ze zdobytych grantów Fundacji Banku Zachodniego WBK, członkowie Stowarzyszenia Historycznego Pamięć i Tożsamość  oznaczyli tablicą informacyjną pomnik wojenny znajdujący się przy kościele w Dargosławiu. Zachęcamy do zapoznania się z historią pomnika, będącego jednym z nielicznych pozostałych w naszym regionie. 

Historia szkoły w Dargosławiu

Opracowali: Iwona Prus i Romuald Woźniewski HISTORIA SZKOŁY: 1947 r.- na początku nauka odbywała się we wsi Daleszyce (obecnie Darzewo). Zajęcia odbywały się od 01 stycznia 1947 r. w pokoju wynajętym u p. W. Jagielskiego, gdyż budynek szkolny w czasie działań wojennych został zniszczony. Szkoła powstała z inicjatywy miejscowego społeczeństwa. Szczególnie wyróżnili się p. Tomasz…

Continue Reading

Polegli, porwani, zaginieni oraz zmarli mieszkańcy Gminy Brojce podczas II wojny światowej i w wyniku jej skutków

Autor: Jacek Kuczkowski[1]. Druga wojna światowa była najkrwawszym konfliktem militarnym w dziejach ludzkości. Pochłonęła miliony ofiar po wszystkich stronach biorących w niej udział. Ginęli nie tylko żołnierze na polach bitew, ale przede wszystkim ludność cywilna. Byli to mordowani podczas celowej i planowej eksterminacji narodów, ofiary głodu, przemocy i prześladowań oraz wszelkich okrucieństw wojny. Nie ominęło…

Continue Reading

Dawne cmentarze i miejsca pamięci na terenie gminy Brojce (pow. gryficki)

Autorzy: Jacek Kuczkowski[1], Andrzej Kuczkowski[2]. Wstęp Jeszcze do niedawna zainteresowanie badaczy pomorskiej sztuki i kultury skupiało się na obiektach monumentalnych – zabytkach sakralnych czy założeniach pałacowych i dworskich oraz ich wyposażeniu. Dopiero w ostatnich latach uwaga naukowców zwróciła się również w stronę budowli, które w powszechnym mniemaniu za zabytek nie uchodzą – dawnych zabudowań wsi…

Continue Reading

Budownictwo folwarczne gminy Brojce

Autorzy: Maria Witek (Szczecin), Waldemar Witek (Szczecin) Wstęp Zespoły rezydenycjno-folwarczne, czy folwarczne stanowią dominujący element w krajobrazie kulturowym obecnej gminy Brojce. Jest to pochodna określonych uwarunkowań historycznych (w tym własnościowym), gospodarczych i społecznych. W średniowieczu ziemie te należały – w większości – do rodziny von Manteuffel oraz częściowo do klasztoru w Białobokach (następnie w posiadaniu rodzin rycerskich). Obszar ten obejmuje równinne tereny,…

Continue Reading

Fotorelacja z ewidencjonowania pozostałości cmentrzy polnych

11 listopada 2014 r. Michał Zinowik i Jacek Kuczkowski dokonali ewidencji pozostałości polnych cmentarzy ewangelickich w Strzykocinie, Dargosławiu i Mołstowie. Poniżej fotorelacja z przeprowadzonej akcji.

Parki wiejskie Gminy Brojce

Autor: Dr Zbigniew Sobisz – Zakład Botaniki i Genetyki, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Akademia Pomorska,  Słupsk Parki wiejskie na Pomorzu zakładano od połowy XVII wieku prawie wyłącznie w pobliżu dworów i pałaców, z którymi pod względem kompozycyjnym  stanowiły całość[1]. Wskutek dewastacji wielu parków po transformacji ustrojowej w latach  90. ubiegłego wieku,  tylko część z nich…

Continue Reading