Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Znalezisko monety arabskiej w Trzebiatowie

Zachęcamy do zapoznania się z unikatowym znaleziskiem z okolic Trzebiatowa: https://www.academia.edu/27370848/Znalezisko _wczesnoabbasydzkiego_dirhama_w_Trzebiatowie_pow._gryficki

Działania pruskiego korpusu gen. D. von Platena w trakcie kampanii 1761 roku na Pomorzu

Autor: Tomasz Karpiński [1] Kampania roku 1761, jak żadna inna trwającej siedem lat wojny pomiędzy Prusami, a Austrią i Rosją, zapisała się trwale w historii Pomorza i jej miejscowości. Zwłaszcza rosyjskie próby trwałego opanowania Prus Zachodnich odbiły mocne piętno na gospodarce i zaludnieniu tej prowincji. Podobnie jak w latach 1758 i 1760, tak i w 1761…

Continue Reading

Tekst aktu kapitulacji garnizonu trzebiatowskiego 25 października 1761 r.

Art. 1 Miasto Trzebiatów (Treptau) oddane zostaje wojskom Rosyjsko-Cesarskim pod dowództwem Jego Ekscelencji (naczelnemu) dowódcy wojsk generałowi porucznikowi i rycerzowi (kawalerowi, jeśli tytuł wyższej szlachty) Rumiancewowi. Odpowiedź: Zgoda. Art. 2 Garnizon pod warunkiem uwzględnienia pozostałych warunków, oddaje się w niewolę (uznaje się za jeńców wojennych?). Odpowiedź: Poniżej pozostają wszystkie (warunki), które Królewsko-Pruskie Wojska w Trzebiatowie…

Continue Reading

Działania wojenne w 1761 r. w okolicach Trzebiatowa

  Autor: Tomasz Karpiński Okres wojny siedmioletniej był dla Trzebiatowa nad rzeką Regą, miasta posiadającego około 400 zabudowań[1] i niespełna 3000 mieszkańców[2], równie ciężki jak dla większości miast Brandenburgii i Nowej Marchii. Miasto ponosiło nie tylko ciężary i trudy wojenne, ale stało się także bezpośrednio miejscem prowadzonych działań wojennych i walk wojsk pruskich z Rosjanami. Pod…

Continue Reading

Dendroflora parków miasta Trzebiatów

Autor: Dr Zbigniew Sobisz – Zakład Botaniki i Genetyki, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Akademia Pomorska, Słupsk                 Trzebiatów jest jednym z najcenniejszych miast Pomorza Zachodniego ze względu na  jego zabytkowy charakter. W najstarszej części miasta zachowany jest średniowieczny układ ulic na planie szachownicy, pozostały do dziś fragmenty murów obronnych z…

Continue Reading