Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Wspomóż nasze działania

Z uwagi na prace podjęte przez członków stowarzyszenia, mające na celu utworzenie regionalnej izby muzealnej w Brojcach oraz  w Rymaniu, zwracamy się z prośbą
o finansowe wsparcie tych inicjatyw. Pomocna będzie każda kwota, której wysokość jest uzależniona od Państwa decyzji. Nadmieniamy, że informacje o darczyńcach zostaną umieszczone w prasie lokalnej, lokalnych internetowych portalach informacyjnych, na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w nowopowstałych Regionalnych Izbach Muzealnych.

Projekt zakłada wyposażenie pomieszczeń w gabloty wystawiennicze rzutnik multimedialny umożliwiający projekcję zgromadzonych materiałów cyfrowych oraz wykonanie grafik w dużym formacie zawierających dawne mapy, fotografie, plany miejscowości itp.  Szczególnym zadaniem powołania do życia tych miejsc jest złożenie
w jednym punkcie przedmiotów świadczących o historii i tożsamości regionu zanim ulegną one zniszczeniu i znikną bezpowrotnie. Zdaniem inicjatorów projektu jest to niezwykle ważne z uwagi na konieczność przekazywania wiedzy historycznej oraz budowania postawy odpowiedzialności za Polskę i jej dalsze losy
, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy  w wielu przypadkach wiedzą niewiele o skomplikowanym procesie tworzenia polskiej tożsamości Pomorza Zachodniego.

Odbiorcami projektu są przede wszystkim mieszkańcy Gminy Brojce i Rymań, a w szczególności młodzież szkolna, mająca poprzez uczestnictwo w lekcjach muzealnych zdobywać i pogłębiać wiedzę dotyczącą tożsamości i historii miejsca ich zamieszkania. Izba muzealna będzie również swego rodzaju punktem, przy którym odbywać się będą imprezy kulturalne (wykłady i spotkania z badaczami i żywymi świadkami historii)
oraz warsztaty historyczne.

Z apelem tym zwracamy się do instytucji oraz osób prywatnych. Z góry dziękujemy za wszelką udzieloną pomoc. Prosimy o przekazanie dofinansowania na wybrane konto bankowe Stowarzyszenia:

 1. Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość”

Pomorski Bank Spółdzielczy

Oddział w Rymaniu

05 8581 1043 0605 9907 2000 0001

2. Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość”

Bank Pekao S.A.

Oddział w Gryficach

 7912 4038 4211 1100 1062 2587 85

izba regionalna

Michał Zinowik • 11 czerwiec 2016


Previous Post

Next Post