Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Zabytkowy cmentarz w Starninie

Autor: Tadeusz Dach

Zabytków  w Gminie Rymań nie jest zbyt wiele. Natomiast jeszcze mniej jest ich w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ostatnim okresie czasu Tadeusz Dach, wspólnie z Edmundem Kaźmierskim odwiedzili jeden z nich. Jest to dawny cmentarz  ewangelicki w Starninie.

Cmentarz ten jest jedynym cmentarzem ewangelickim, który  przetrwał w całości na terenie Gminy Rymań. Co prawda jest w stanie zupełnego zaniedbania (delikatnie to określając), pomimo faktu wpisania jego do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
( nr rej.1208 z dn. 27.12.1987 r.). Gmina twierdzi, że nic tam nie może zrobić bez konserwatora zabytków, a konserwator zabytków do pewnego czasu  zupełnie się nim nie interesował. W ten sposób jedyny taki cmentarz w Gminie Rymań niszczeje. Członkowie Stowarzyszenia opiekujący się zabytkami w Gminie Rymań doliczyli się tam kilkadziesięciu grobów, część z tablicami, inne z krzyżami, na których widnieją nazwiska zmarłych.

Od dłuższego czasu przyjeżdża do nas coraz więcej osób, których krewni byli na tych cmentarzach pochowani. W 1996 roku dawni mieszkańcy Starnina postawili na cmentarzu krzyż z napisem w języku polskim i niemieckim „Tym zmarłym ku pamięci”. Należy jednak podjąć się gruntownych prac porządkowych i dbać o to miejsce pamięci.

Dięki staraniom p. Dacha i Kaźmierskiego doszło do kontroli przedstawiciela Konserwatora Zabytków, który zobligował Gminę, aby ta przywróciła ład i porządek na terenie tego zbytku.

 W prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim włączy się również Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość”.  W ostatnim okresie zajmujemy się m. in. porządkowaniem starych cmentarzy ewangelickich w gminie Brojce.

Cmentarz w Starninie w chwili obecnej znajduje się w opłakanym stanie. Planujemy go odchwaścić, zaznaczyć główne  aleje, uporządkować teren wokół ruin pomników, wywieźć śmieci oraz wyciąć i usunąć powalone drzewa. Ponadto przed cmentarzem chcemy postawić tablicę mówiącą, że cmentarz jest zabytkiem prawnie chronionym. Wiemy już, że do planowanych prac włączą się druhowie z OSP Starnin.

Planujemy stworzyć na tym cmentarzu  miejsce pamięci dawnych mieszkańców miejscowości z terenu Gminy Rymań oraz przenieść tam znajdowane elementy cmentarne z innych miejscowości, jak choćby duży obelisk kamienny rodziny Manteuffel, jaki znajduje się w lesie obok Leszczyna. W tej sprawie między innymi Stowarzyszenie wystąpiło z pismem do  Konserwatora Zabytków.

Poniżej kilka zdjęć z obecnego stanu zbytku, jakim jest cmentarz ewangelicki w Starninie.

Więcej fotografii na:
http://www.gorawino.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1479&Itemid=138

cmentarzeStarnin

Michał Zinowik • 26 marzec 2015


Previous Post

Next Post