Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Mapy Pomorza D. G. Reymanna

Mapy Reymanna – zbiór map opracowywanych początkowo przez niemieckiego kartografa Daniela Gottloba Reymanna, wydawanych w okresie 1806 –1908 w skali 1:200 000. W założeniu miały one służyć pruskie armii, stąd ich unikatowa jak  na tamte czasy dokładność.

Mapa Pomorza Zachodniego z niemieckim nazewnictwem większych miejscowości

Mapa pochodzi z opracowania: Gerhard Kasten, Ein Rittergut im Wandel der Zeit: Erinnerungen an das pommersche Dorfleben und an die Zeit bis 1957 (monografia dotycząca Stołąża udostępniona przez p. Pawła Salewskiego za pośrednictwem wnuka Pawła Krawczyńskiego)

Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego Eilhardusa Lubinusa

Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego (niem. Lubinsche Karte lub Große Lubinsche Karte) – powstała w latach 1610-1618 na zamówienie księcia szczecińskiego Filipa II. Autorem mapy Pomorza Zachodniego był niemiecki kartograf Eilhardus Lubinus (właśc. Eilert Lübben).             Cała mapa dostępna pod poniższym adresem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Lubinus_Duchy_of_Pomerania_Map_1618_monocromatic.jpg

Plany miejscowości Gminy Brojce

Stan na marzec 1945 r. Plany zaczerpnięte z: Albert Ulrich, Chronik des Kreises Greifenberg In Hinterpommern. Ein pommerersches Heimatbuch, 1990