Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Sondażowe badania archeologiczne na grodzisku w Bielikowie

Na początku listopada archeolodzy, pod kierownictwem dr. Andrzeja Janowskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie, przeprowadzili sondażowe badania archeologiczne na grodzisku w Bielikowie. Prace te realizowane były w ramach programu badawczego „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)” finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa…

Continue Reading

List z 1893 roku w zbiorach Izby Muzealnej w Brojcach

W październiku 2016 roku od Pana Jana Nowickiego, członka Fundacji Fortu Rogowo, otrzymaliśmy oryginalną kopertę i list z końca XIX wieku. List napisany został w Gryficach w czerwcu 1893 roku. Wysłano go do pastora w Bielikowie. Następnie pastor po dopisaniu swoich uwag, wysłał list do Mirosławic. Nadał go na poczcie w Gąbinie (Gummin), po której…

Continue Reading

Kościół, który „zniknął”

Autor: Jacek Kuczkowski Dzisiaj opowiem o pewnym kościele z terenu gminy Brojce, po którym nie został przysłowiowy „kamień na kamieniu”. Historia dotyczy niewielkiej wsi Bielikowo. Tak, w Bielikowie przez około 70-80 lat funkcjonowały dwie świątynie! Pewnie zadacie pytanie: po co w Bielikowie dwa kościoły? otóż: w 1817 roku zawiązała się w Prusach wspólnota religijna, których…

Continue Reading

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Bielikowie

Autorzy: Jacek Kuczkowski, Andrzej Kuczkowski Impulsem do zainteresowania się tym obiektem była wycieczka terenowa w okolice Bielikowa z członkami Stowarzyszenia Historycznego „Pamięć i Tożsamość” w Brojcach. Dziękuję Panu dr. Andrzejowi Janowskiemu z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie za udostępnienie materiałów oraz pomoc merytoryczną. ### W gminie Brojce znajdują się dwa średniowieczne grodziska (Starnin[1]…

Continue Reading

Dawne cmentarze i miejsca pamięci na terenie gminy Brojce (pow. gryficki)

Autorzy: Jacek Kuczkowski[1], Andrzej Kuczkowski[2]. Wstęp Jeszcze do niedawna zainteresowanie badaczy pomorskiej sztuki i kultury skupiało się na obiektach monumentalnych – zabytkach sakralnych czy założeniach pałacowych i dworskich oraz ich wyposażeniu. Dopiero w ostatnich latach uwaga naukowców zwróciła się również w stronę budowli, które w powszechnym mniemaniu za zabytek nie uchodzą – dawnych zabudowań wsi…

Continue Reading

Budownictwo folwarczne gminy Brojce

Autorzy: Maria Witek (Szczecin), Waldemar Witek (Szczecin) Wstęp Zespoły rezydenycjno-folwarczne, czy folwarczne stanowią dominujący element w krajobrazie kulturowym obecnej gminy Brojce. Jest to pochodna określonych uwarunkowań historycznych (w tym własnościowym), gospodarczych i społecznych. W średniowieczu ziemie te należały – w większości – do rodziny von Manteuffel oraz częściowo do klasztoru w Białobokach (następnie w posiadaniu rodzin rycerskich). Obszar ten obejmuje równinne tereny,…

Continue Reading

Krótka historia młynów wodnych nad Mołstową w gminie Brojce

Autor: Jacek Kuczkowski Mołstówko (Molstower Mühle). Po raz pierwszy młyn wzmiankowany jest w 1328 roku. Jego ówczesnym właścicielem był mistrz młynarski Thiderich. Następnie właścicielami młyna została rodzina von Wachholtz. Zapewne nastąpiło to w 2. poł. XV wieku. W 1737 roku młyn został sprzedany młynarzowi Gabrielowi Otto, koszt zakupu opiewał na 200 talarów. Jego następcami była rodzina…

Continue Reading