Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

0

O Stowarzyszeniu

cropped-3332.jpgStowarzyszenie Historyczne Pamięć i Tożsamość zrzesza pasjonatów historii Pomorza Zachodniego różnych profesji (m.in. nauczycieli, archeologów, konserwatorów zabytków, grafików i przedsiębiorców). Obszarem naszej aktywności są przede wszystkim Powiat Gryficki oraz Powiat Kołobrzeski. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie badań historycznych oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii naszego regionu. Do priorytetów SHPiT należą: ochrona
i renowacja zabytków, zabezpieczanie stanowisk archeologicznych, kolekcjonowanie materiałów historycznych, organizowanie imprez kulturalnych oraz podejmowanie zgodnych z prawem, zorganizowanych poszukiwań eksploracyjnych przedmiotów mających wartość historyczną.

Nasza działalność jest prowadzona non-profit, głównie w oparciu o wolontariacką pracę członków Stowarzyszenia.

Informacja o Stowarzyszeniu w bazie NGO:
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=232828