Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

0

Zarząd stowarzyszenia

Członkowie zarządu:

1. Jacek Kuczkowski (Przewodniczący Zarządu) – koszalinianin z urodzenia, brojczanin z wyboru. Pasjonat historii, kultury i turystyki Pomorza Zachodniego. Zawodowo prowadzi  zakład stolarstwa tradycyjnego w drewnie oraz pracownię konserwacji zabytkowych mebli, drzwi i innych elementów drewnianych. Z wykształcenia stolarz (Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Koszalinie 1990-1993), technik sztuk plastycznych w zakresie konserwacja mebla zabytkowego (Policealne Studium Rzemiosł Artystycznych w Rzepczynie 1995-1997), absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku Ochrona Dóbr Kultury o specjalności Konserwatorstwo. Praca licencjacka obroniona w 2000 roku (promotor: dr Janusz Krawczyk, temat: Gotyckie stalle z kościoła pw. NMP w Kołobrzegu i ich problematyka konserwatorska). Praca magisterska obroniona w 2004 roku (promotor: prof. dr hab. mag. inż. arch. Jan Tajchman, temat: Neogotycki pałac w Podwilczu. Jego stolarka architektoniczna oraz problematyka konserwatorska). W wolnym czasie zgłębia literaturę dotyczącą: I i II wojny światowej, ucieczek i przesiedleń ludności niemieckiej, historii sztuki i etnografii Pomorza.

2. Barbara Więckowicz – kobieta pracująca, gospodyni domowa, niedoszły etnolog. Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wolontariuszka pracująca na rzecz dzieci, dama orderu Świetlika. Poetka w chwilach wolnych od życia.

3. Artur Wabik – artysta sztuk wizualnych, kurator, publicysta, badacz popkultury. Od końca lat dziewięćdziesiątych związany ze street artem, autor murali i instalacji artystycznych w przestrzeni publicznej. W latach 2001–2005 studiował w Instytucie Historii Sztuki na wydziale historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2003–2012 był redaktorem naczelnym wydawnictwa „Atropos”, które specjalizowało się w edycji komiksów i literatury fantastycznej. W latach 2010–2011 prowadził w Krakowie galerię sztuki współczesnej, zlokalizowaną na Zabłociu, w poprzemysłowym budynku na terenie dawnej fabryki „Miraculum”. W 2012 r. w ramach festiwalu sztuki współczesnej  „ArtBoom Festival” zrealizował cykl kontekstowych działań performatywnych, mających na celu przywrócenie pamięci o nieistniejących kinach Krakowa. Współpracował z Instytutem Książki, Małopolskim Instytutem Kultury, Instytutem Rozwoju Miast, oraz Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Od 2013 r. specjalista ds. sztuk wizualnych i kurator w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Od 2014 r. mieszkaniec powiatu Gryfickiego.

4. Edmund Kaźmierski (Skarbnik Stowarzyszenia)  – z zawodu stolarz, pasjonat i eksplorator lokalnej historii z zamiłowania. Inicjator budowy lapidarium i  współautor utworzenia Regionalnej Izby Muzealnej w Rymaniu. Interesuje się archeologią, i czynnie bierze udział  w wykopaliskach archeologicznych w miarę swoich możliwości.  Rozpoznał i zlokalizował w terenie 3 grodziska stożkowate w pow. Kołobrzeskim. Współpracuje z Muzeum w Koszalinie. W chwilach wolnych zajmuje się budową   kartonowych modeli samolotów.