Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Polegli, porwani, zaginieni oraz zmarli mieszkańcy Gorawina podczas I i II wojny światowej i w wyniku jej skutków.

Autor: Jacek Kuczkowski Pierwsza i druga wojna światowa były najkrwawszymi konfliktami militarnymi w dziejach ludzkości. Pochłonęły miliony ofiar po wszystkich stronach biorących w niej udział. Ginęli nie tylko żołnierze na polach bitew, ale przede wszystkim ludność cywilna. Byli to mordowani podczas celowej i planowej eksterminacji narodów, ofiary głodu, przemocy i prześladowań oraz wszelkich okrucieństw wojny….

Continue Reading

Oznaczyliśmy pomnik w Dargosławiu

Realizując drugi ze zdobytych grantów Fundacji Banku Zachodniego WBK, członkowie Stowarzyszenia Historycznego Pamięć i Tożsamość  oznaczyli tablicą informacyjną pomnik wojenny znajdujący się przy kościele w Dargosławiu. Zachęcamy do zapoznania się z historią pomnika, będącego jednym z nielicznych pozostałych w naszym regionie. 

W Brojcach oznaczono pomnik wojenny

Realizując drugi ze zdobytych grantów Fundacji Banku Zachodniego WBK, członkowie Stowarzyszenia Historycznego Pamięć i Tożsamość  oznaczyli tablicami informacyjnymi pomnik wojenny na cmentarzu komunalnym w Brojcach. Na terenie gminy znajduje się ich aż pięć. Pomniki zostały wzniesione w latach 20. lub 30. XX wieku. Miały one na celu uczczenie mieszkańców danej miejscowości poległych na frontach I…

Continue Reading

Historia pomnika wojennego w Gorawinie

Autor: Tadeusz Dach W okresie międzywojennym, obok kościoła, został wybudowany pomnik upamiętniający niemieckich mieszkańców wsi poległych podczas I wojny światowej. Podobne pomniki stawiano w większości okolicznych miejscowości. Pierwotnie składał się z trzech brył ustawionych piętrowo na podstawie. Na bryle zasadniczej znajdowała się tablica inskrypcyjna, na której wyryte były nazwiska żołnierzy niemieckich poległych na frontach I…

Continue Reading

Impregnacja pomnika wojennego na cmentarzu w Brojcach

Od czasu oczyszczenia pomnika wojennego w maju 2014 roku zostały podjęte jeszcze dwie ważne inicjatywy mające na celu przywrócenie mu dawnego wyglądu oraz zabezpieczenie go przed niszczeniem. Jacek Kuczkowski podjął sie odmalowania liter, będących w oryginale pomalowanych czarną farbą. Ponadto, Janusz Kleszcz, Łukasz Goszczyński i Jacek Kuczkowski zaimpregnowali pomnik środkiem hydrofobowym chroniącym beton i kamień…

Continue Reading