Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Napis na gorawińskim kościele

W dniu 8.09 Edmund Kaźmierski, Jan Ronewicz i Jacek Kuczkowski dzięki uprzejmości Zbigniewa Piaseckiego z Gorawina mieli okazję z bliska zobaczyć napisy na belkach w kościele w Gorawinie. Pan Zbigniew umożliwił wejście na rusztowanie przystawione do elewacji wschodniej świątyni. Udało się bez cienia wątpliwości odczytać datę budowy kościoła. Jest to rok 1624; cyfra 2 schowania jest…

Continue Reading

Oznaczyliśmy kościół w Gorawinie

Oznaczyliśmy kolejny zabytek na naszym terenie. Tym razem  jest to zbudowany w 1624 roku, zabytkowy kościół w Gorawinie. Można by się zapytać „jak to jest, że o wielu ciekawych miejscach, często zabytkach nie ma nigdzie informacji?”. Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość” postanowiło temu przeciwdziałać i stawie tablice informujące o takich obiektach. Tablice  stoją już w…

Continue Reading

Historia Kościoła w Gorawinie po II wojnie światowej 

Autor: Tadeusz Dach Okazuje się, że wcale nie jest łatwo pisać o pierwszych latach powojennych historii kościoła w Gorawinie. Do lutego 1946 roku w kościele msze nadal odprawiał ostatni pastor ewangelicki Ernst Albert Backe, który właśnie w lutym, został wraz z całą rodziną odesłany przez władze Polski do Niemiec. Zabrał on ze sobą wszystkie księgi…

Continue Reading

Spotkanie z historią w kościele w Gorawinie

W ramach Nocy Muzeów, w kościele parafialnym w Gorawinie odbyło się wieczorne spotkanie z historią. To już drugie takie spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość”. W 2015 roku w ramach „nocy muzeów” podobne spotkanie odbyło się w kościele w Brojcach. Najpierw odbyła się msza święta, prowadzona przez proboszcza parafii Gorawino księdza Marka Mierzwę. Później…

Continue Reading

Spotkanie miłośników historii w Rymaniu

W Bibliotece Gminnej w Rymaniu, co jakiś czas odbywają się ciekawe spotkania. W piątek, 18 marca odbyło się tam również spotkanie miłośników historii lokalnej. Było ono zorganizowane przez członków Stowarzyszenia Historycznego „Pamięć i Tożsamość” Edmunda Kaźmierskiego i Tadeusza Dacha. Przybliżyli oni, uczestnikom spotkania, działania Stowarzyszenia Historycznego, tematykę tworzonej Regionalnej Izby Muzealnej w Rymaniu oraz omówili…

Continue Reading

Polegli, porwani, zaginieni oraz zmarli mieszkańcy Gorawina podczas I i II wojny światowej i w wyniku jej skutków.

Autor: Jacek Kuczkowski Pierwsza i druga wojna światowa były najkrwawszymi konfliktami militarnymi w dziejach ludzkości. Pochłonęły miliony ofiar po wszystkich stronach biorących w niej udział. Ginęli nie tylko żołnierze na polach bitew, ale przede wszystkim ludność cywilna. Byli to mordowani podczas celowej i planowej eksterminacji narodów, ofiary głodu, przemocy i prześladowań oraz wszelkich okrucieństw wojny….

Continue Reading

Pożary i straż pożarna w dawnym Gervin (Gorawinie)

Autor: Tadeusz Dach W dawnych czasach pożary były dość częste. Przy ciasnej zabudowie miejscowości, domach krytych strzechą, płonęły całe miasta, czy też wioski. Jak wyglądało to w dawnym Gorawinie (Gervin)? Największe zniszczenia powstały w okresie wojny trzydziestoletniej (1618 – 1648). W jej początkowym okresie, w Gorawinie uległ spaleniu kościół. Faktem jest, że został dość szybko…

Continue Reading

Dzwony z kościoła w Gorawinie

Autor: Tadeusz Dach Historia dzwonów w gorawińskim kościele jest bardzo ciekawa. Ostatni pastor ewangelicki z przedwojennego Gorawina (Gervin), Ernst Backe, pisał w swojej gazetce parafialnej w 1920 roku, że niewiele jest informacji o kościele z okresu reformacji. Jeden z jego poprzedników w parafii, pastor Klug już w 1864 roku zaczął spisywać regularnie informacje o parafii…

Continue Reading

Z pradziejów Gminy Rymań

Autor: Edmund Kaźmierski    Gmina Rymań położona jest na obszarze Równiny Białogardzkiej w części Pomorza Środkowego, terytorialnie pomiędzy rzekami: Regą (niem. Rega) a Parsętą (Persante). Znajduje się ona w makroregionie Pobrzeża Szczecińskiego. Przez obszar gminy przepływają rzeki: Mołstowa (Molstow), Wkra (Űckerbach), Dębosznica (Kreiherbach), Rzecznica (Winkelbach) oraz Lnianka (Rottbach). Znajdują się tu też dwa niewielkie jeziora śródleśne…

Continue Reading

Historia pomnika wojennego w Gorawinie

Autor: Tadeusz Dach W okresie międzywojennym, obok kościoła, został wybudowany pomnik upamiętniający niemieckich mieszkańców wsi poległych podczas I wojny światowej. Podobne pomniki stawiano w większości okolicznych miejscowości. Pierwotnie składał się z trzech brył ustawionych piętrowo na podstawie. Na bryle zasadniczej znajdowała się tablica inskrypcyjna, na której wyryte były nazwiska żołnierzy niemieckich poległych na frontach I…

Continue Reading