Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Mapy Pomorza D. G. Reymanna

Mapy Reymanna – zbiór map opracowywanych początkowo przez niemieckiego kartografa Daniela Gottloba Reymanna, wydawanych w okresie 1806 –1908 w skali 1:200 000. W założeniu miały one służyć pruskie armii, stąd ich unikatowa jak  na tamte czasy dokładność.

Podróż Eliharda Lubinusa przez Pomorze

Autor: Jacek Kuczkowski Wstęp[1]. Historia mapy Lubinusa[2] sięga początków XVII wieku. W 1610 roku ówczesny władca Pomorza Filip II, zlecił wykonanie mapy całego księstwa pomorskiego. Zadania podjął się  profesor uniwersytetu w Rostoku Eilhard Lubinus. Prace nad dziełem ukończono w 1618 roku. W pierwszej etapie Lubinus zapoznał się z istniejącymi materiałami kartograficznymi Pomorza oraz z dostępną…

Continue Reading

Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego Eilhardusa Lubinusa

Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego (niem. Lubinsche Karte lub Große Lubinsche Karte) – powstała w latach 1610-1618 na zamówienie księcia szczecińskiego Filipa II. Autorem mapy Pomorza Zachodniego był niemiecki kartograf Eilhardus Lubinus (właśc. Eilert Lübben).             Cała mapa dostępna pod poniższym adresem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Lubinus_Duchy_of_Pomerania_Map_1618_monocromatic.jpg