Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Młyńska Góra w Stołążu – historia pewnego pomnika

Autor: Jacek Kuczkowski Na zachód od drogi wiodącej z Brojc, przy polnej drodze dojazdowej do posesji, znajduje się wyniesienie terenowe. Miało ono w poprzednich wiekach duże znaczenie dla lokalnej społeczności. Z tym wzniesieniem wiąże się bardzo ciekawa historia. Otóż w zamierzchłych czasach wzgórze to nosiło nazwę Młyńska Góra. Nazwę zawdzięcza wiatrakowi, który tam się znajdował….

Continue Reading

Dwór w Stołążu (niem. Stölitz, gmina Brojce)

Autor: Jacek Kuczkowski Wieś Wieś była starym lennem rodziny von Ostenów. W pierwszej połowie XVIII wieku właścicielem majątku był tajny minister stanu Alexander Friedrich von der Osten, właściciel majątku w Natolewicach. W 1740 roku właścicielem był major Christoph Friedrich von Schladen. W 1780 roku majątek razem z terenami w Natolewicach i Tąpadłach należał do Johanny…

Continue Reading

Zapasowe Połączone Stanowisko Dowodzenia w Stołążu

Autor: Barbara Pudo „ZAPASOWA GÓRKA”           Podczas moich rozlicznych wędrówek po łąkach i polach otaczających Brojce, natknęłam się na pozostałości  dawnej jednostki wojskowej na polu między Brojcami a Stołążem   i postanowiłam poszukać informacji o tym miejscu. Już na początku dowiedziałam się, że wyrażenie „jednostka wojskowa”, co do tych kilku budynków w szczerym…

Continue Reading

Polegli, porwani, zaginieni oraz zmarli mieszkańcy Gminy Brojce podczas II wojny światowej i w wyniku jej skutków

Autor: Jacek Kuczkowski[1]. Druga wojna światowa była najkrwawszym konfliktem militarnym w dziejach ludzkości. Pochłonęła miliony ofiar po wszystkich stronach biorących w niej udział. Ginęli nie tylko żołnierze na polach bitew, ale przede wszystkim ludność cywilna. Byli to mordowani podczas celowej i planowej eksterminacji narodów, ofiary głodu, przemocy i prześladowań oraz wszelkich okrucieństw wojny. Nie ominęło…

Continue Reading

Dawne cmentarze i miejsca pamięci na terenie gminy Brojce (pow. gryficki)

Autorzy: Jacek Kuczkowski[1], Andrzej Kuczkowski[2]. Wstęp Jeszcze do niedawna zainteresowanie badaczy pomorskiej sztuki i kultury skupiało się na obiektach monumentalnych – zabytkach sakralnych czy założeniach pałacowych i dworskich oraz ich wyposażeniu. Dopiero w ostatnich latach uwaga naukowców zwróciła się również w stronę budowli, które w powszechnym mniemaniu za zabytek nie uchodzą – dawnych zabudowań wsi…

Continue Reading

Porównanie wielkości majątków i hodowli zwierząt miejscowości Stołąż, Tąpadły, Rzęsin, Kołomąć i Wyszobór (stan na 2 połowę XIX w.)

Spis pochodzi z opracowania: Gerhard Kasten, Ein Rittergut im Wandel der Zeit: Erinnerungen an das pommersche Dorfleben und an die Zeit bis 1957 (monografia dotycząca Stołąża udostępniona przez p. Pawła Salewskiego za pośrednictwem wnuka Pawła Krawczyńskiego)

Spis ludności miejscowości Stołąż, Tąpadły, Rzęsin, Kołomąć i Wyszobór z 1871 roku

Niemieckie nazwy miejscowości: Stolitz – Stołąż / Rensin – Rzęsin  / Coldemanz – Kołomąć / Dummadel – Tąpadły / Wisbu – Wyszobór Spis pochodzi z opracowania: Gerhard Kasten, Ein Rittergut im Wandel der Zeit: Erinnerungen an das pommersche Dorfleben und an die Zeit bis 1957 (monografia dotycząca Stołąża udostępniona przez p. Pawła Salewskiego za pośrednictwem wnuka Pawła Krawczyńskiego)

Budownictwo folwarczne gminy Brojce

Autorzy: Maria Witek (Szczecin), Waldemar Witek (Szczecin) Wstęp Zespoły rezydenycjno-folwarczne, czy folwarczne stanowią dominujący element w krajobrazie kulturowym obecnej gminy Brojce. Jest to pochodna określonych uwarunkowań historycznych (w tym własnościowym), gospodarczych i społecznych. W średniowieczu ziemie te należały – w większości – do rodziny von Manteuffel oraz częściowo do klasztoru w Białobokach (następnie w posiadaniu rodzin rycerskich). Obszar ten obejmuje równinne tereny,…

Continue Reading

Parki wiejskie Gminy Brojce

Autor: Dr Zbigniew Sobisz – Zakład Botaniki i Genetyki, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Akademia Pomorska,  Słupsk Parki wiejskie na Pomorzu zakładano od połowy XVII wieku prawie wyłącznie w pobliżu dworów i pałaców, z którymi pod względem kompozycyjnym  stanowiły całość[1]. Wskutek dewastacji wielu parków po transformacji ustrojowej w latach  90. ubiegłego wieku,  tylko część z nich…

Continue Reading

Stołąż

 Fotografie pochodzą z opracowania: Gerhard Kasten, Ein Rittergut im Wandel der Zeit: Erinnerungen an das pommersche Dorfleben und an die Zeit bis 1957 (monografia dotycząca Stołąża udostępniona przez p. Pawła Salewskiego za pośrednictwem wnuka Pawła Krawczyńskiego)