Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Spotkanie miłośników historii Ziemi Rymańskiej

W Bibliotece Gminnej w Rymaniu odbyło się po raz kolejny spotkanie członków Stowarzyszenia Historycznego „ Pamięć i Tożsamość” oddział w Rymaniu oraz osób zainteresowanych historią naszego regionu. Cieszymy się, że odwiedził nas sołtys Rymania p. Mirosław Kiełkowski. W spotkaniu uczestniczyła spora grupa osób. Najpierw przedstawiłem jakie działania podejmowaliśmy w pierwszym półroczu, a było ich sporo….

Continue Reading

Prelekcja o historii w kościele w Rymaniu

Prelekcja została zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie w niedzielę 7 maja 2017 r.   Parafia w Rymaniu została utworzona 15 lipca 1947 roku, a jej pierwszym proboszczem był ks. Stefan Reguła i to jemu została poświęcona duża część przedstawionej informacji. Dużym problemem był brak księży i bardzo rozległy teren, który księża obsługiwali. Nie mniejszym był brak…

Continue Reading

IZBA MUZEALNA W RYMANIU OTWARTA!

W dniu 10 listopada 2016 r. dokonano uroczystego otwarcia Muzealnej Izby Regionalnej znajdującej się w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu. 20 kwietnia 2016 r., nasze Stowarzyszenie podpisało trójstronne porozumienie z wójtem Gminy Rymań, P. Mirosławem Terleckim oraz dyrektorem Zespołu Szkół w Rymaniu, p. Henrykiem Gromkiem o udostępnienie pomieszczenia w szkole i utworzenie w nim…

Continue Reading

Odnaleźliśmy nagrobek Lothara Kurta Friedricha Sigismunda von Dewitz

W dniu 29.04 z inicjatywy Edmunda Kaźmierskiego z Rymania członkowie naszego stowarzyszenia; ww. oraz Jacek Kuczkowski i Mariusz Zakonek odkopali głaz narzutowy na rymańskim cmentarzu. Celem tych prac było potwierdzenie przesłanki, że jest to część nagrobka Lothara Kurta Friedricha Sigismunda von Dewitz pochowanego na tutejszym cmentarzu w 1935 roku. Po odsłonięciu ok. 1/3 ujawniły się…

Continue Reading

Spotkanie miłośników historii w Rymaniu

W Bibliotece Gminnej w Rymaniu, co jakiś czas odbywają się ciekawe spotkania. W piątek, 18 marca odbyło się tam również spotkanie miłośników historii lokalnej. Było ono zorganizowane przez członków Stowarzyszenia Historycznego „Pamięć i Tożsamość” Edmunda Kaźmierskiego i Tadeusza Dacha. Przybliżyli oni, uczestnikom spotkania, działania Stowarzyszenia Historycznego, tematykę tworzonej Regionalnej Izby Muzealnej w Rymaniu oraz omówili…

Continue Reading

Nowe eksponaty przekazane rymańskiej izbie muzealnej

Choć regionalna izba muzealna jeszcze nie powstała, w Gminie Rymań już ruszyła akcja przekazywania eksponatów, a wśród nich: skamielina, kolekcja broni białej, nazistowska ceramika i wiele innych ciekawych znalezisk pochodzących z prywatnych kolekcji mieszkańców.  Fotografie eksponatów i szerszy opis znajdą państwo tutaj: http://www.gorawino.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1710&Itemid=176

W Rymaniu powstanie Regionalna Izba Muzealna

Rok minął od momentu, kiedy to w artykule„Zbieramy wszystkie pamiątki historyczne”  postawiłem hasło, aby stworzyć w Rymaniu  małą izbę pamięci, gdzie moglibyśmy umieszczać różne, odnalezione  pamiątki historyczne, tak, aby można je było udostępnić mieszkańcom Gminy. Długo trwały zabiegi o uzyskanie jakiegoś pomieszczenia na ten cel. Ostatnio sprawa ta nabrała tempa. Dzięki przychylności Wójta Gminy i…

Continue Reading

Paleolityczna laska z Rusinowa

Autor: Tadeusz Dach       Historia ta jest jak scenariusz filmu science fiction. Dotyczy artefaktu archeologicznego znalezionego w naszej okolicy , bo ok. 5 km od Rymania,  na polu w Powalicach. Jeżeli do tego dodamy, że zabytek ma około 12,9-12,7 lat (!), to warto zastanowić się, co wtedy działo się na naszym terenie. Ciekawe?, według naszej…

Continue Reading

Historia pałacu w Rymaniu

Autor: Tadeusz Dach Przyjęło się, że pałac w Rymaniu został wybudowany w 1751 roku, o czym miała by świadczyć tabliczka z herbem i tą datą na ścianie głównej budynku. Cofnijmy się jednak wiele lat wstecz. Na początku XIV wieku wieś stanowiła lenno rodu von Manteuffel i w ich rękach pozostawała do połowy XVIII wieku. Ostatnim…

Continue Reading

Z pradziejów Gminy Rymań

Autor: Edmund Kaźmierski    Gmina Rymań położona jest na obszarze Równiny Białogardzkiej w części Pomorza Środkowego, terytorialnie pomiędzy rzekami: Regą (niem. Rega) a Parsętą (Persante). Znajduje się ona w makroregionie Pobrzeża Szczecińskiego. Przez obszar gminy przepływają rzeki: Mołstowa (Molstow), Wkra (Űckerbach), Dębosznica (Kreiherbach), Rzecznica (Winkelbach) oraz Lnianka (Rottbach). Znajdują się tu też dwa niewielkie jeziora śródleśne…

Continue Reading