Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Mogiły żołnierzy radzieckich w Rzesznikowie

Autor: Jacek Kuczkowski Chociaż od zajęcia Pomorza Zachodniego przez 1. Front Białoruski i 1. Armię Wojska Polskiego minęło 71. lat, to ciągle odkrywamy dotychczas nie znane epizody II wojny światowej. Dotychczas sądzono, iż wsie gminy Rymań czy też Brojce zajmowano bez tzw. „jednego wystrzału”.  W niniejszym artykule chciałbym zaprezentować nie znane dotychczas fakty, które przeczą…

Continue Reading

Z pradziejów Gminy Rymań

Autor: Edmund Kaźmierski    Gmina Rymań położona jest na obszarze Równiny Białogardzkiej w części Pomorza Środkowego, terytorialnie pomiędzy rzekami: Regą (niem. Rega) a Parsętą (Persante). Znajduje się ona w makroregionie Pobrzeża Szczecińskiego. Przez obszar gminy przepływają rzeki: Mołstowa (Molstow), Wkra (Űckerbach), Dębosznica (Kreiherbach), Rzecznica (Winkelbach) oraz Lnianka (Rottbach). Znajdują się tu też dwa niewielkie jeziora śródleśne…

Continue Reading