Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Legendy związane z zamkiem w Kiełpinie

Autor: Jacek Kuczkowski W dobie zalewu różnych produkcji filmowych dla dorosłych i dzieci nie ma już zwyczaju przekazywania sobie legend, baśni i podań. Rodzice w większości nie znają, a jeżeli już to te najbardziej znane, ogólnopolskie. A legendy lokalne znane są już tylko historykom i regionalistom. Na Pomorzu wystąpiła jeszcze jedna trudność w ich przekazywaniu,…

Continue Reading

Grodzisko Starnin

Autor: Edmund Kaźmierski Na początku potrzebne jest wyjaśnienie, że w wielu źródłach historycznych grodzisko to jest określane w różny sposób. Ze względu na położenie można spotkać się z określeniem zamek Kiełpin (Kölpin) lub Nowy Kiełpin – szczególnie w źródłach z lat  wcześniejszych. Później określano to miejsce jako grodzisko Starnin. Obecnie, archeolodzy określają je również, jako grodzisko…

Continue Reading