Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

W Rymaniu powstanie Regionalna Izba Muzealna

Rok minął od momentu, kiedy to w artykule„Zbieramy wszystkie pamiątki historyczne”  postawiłem hasło, aby stworzyć w Rymaniu  małą izbę pamięci, gdzie moglibyśmy umieszczać różne, odnalezione  pamiątki historyczne, tak, aby można je było udostępnić mieszkańcom Gminy. Długo trwały zabiegi o uzyskanie jakiegoś pomieszczenia na ten cel. Ostatnio sprawa ta nabrała tempa. Dzięki przychylności Wójta Gminy i Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych, z zasobów szkoły zostało wydzielone pomieszczenie,  w którym powstanie Regionalna Izba Muzealna. Regionalna, ponieważ dotyczy regionu naszej Gminy, i chcemy tam zbierać pamiątki z lat po II wojnie światowej, a muzealna, ponieważ będziemy tam gromadzić również pamiątki historyczne.

 

 Młodzież szkolna będzie mogła tam prowadzić tematyczne lekcje historii, starsi mieszkańcy naszych miejscowości będą również mogli ją odwiedzać w wyznaczone dni. Wielu z nas posiada w domach przeróżne pamiątki historyczne. Często leżą one na strychach, piwnicach, czy też są głęboko schowane  w szufladach. Apelujemy do wszystkich mieszkańców  – przekażmy je do naszej Izby Muzealnej, skorzystają z tego inni, oglądając je na naszej wystawie. Zbieramy również stare przedmioty użytkowe z pierwszych lat powojennych, często przywiezione w ramach repatriacji z innych regionów Polski, czy też przeróżne stare zdjęcia, dokumenty i mapy mówiące o tworzącej się po II wojnie światowej, Polsce.

Kiedy powstanie nasza Izba Muzealna? Mamy nadzieję , że w ciągu kilku miesięcy zdołamy przygotować pomieszczenie, odpowiednio je wyposażyć oraz opracować dotychczas posiadane zbiory.

Regionalną Izbę Muzealną tworzy grupa „zapaleńców” ze Stowarzyszenia Historycznego „Pamięć i Tożsamość”. Działalność nasza prowadzona jest non-profit, w większości w oparciu o wolontariacką pracę członków Stowarzyszenia, a głównym celem działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie badań historycznych oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii naszego regionu. 

Jeszcze raz apelujemy i prosimy o przekazywanie materiałów lub informacji na adres mailowy ( admin@gorawino.net). Zdjęcia, widokówki, dokumenty zostaną skserowane i umieszczone w powstającej Regionalnej Izbie Muzealnej z dokładnym opisem ich pochodzenia oraz nazwiskiem  osoby udostępniającej dany dokument. Ich oryginały zostaną zwrócone właścicielowi.

Powyższe można też przekazywać osobiście :

– p. Ireneuszowi Piecyk – nauczycielowi historii w ZSP w Rymaniu,

Edmundowi Kaźmierskiemu w Rymaniu,

Tadeuszowi Dach w Gorawinie

Wszystkim, którzy do tej pory już nam przekazali różne przedmioty i tym, którzy je przekażą, mamy nadzieję, wkrótce – składamy serdeczne podziękowania.

 W Nowym Roku życzymy wszystkim sympatykom historii wielu ciekawych znalezisk, materiałów i informacji, które chętnie umieścimy w Regionalnej Izbie Muzealnej oraz opublikujemy na naszym portalu.

Autor: Tadeusz Dach

Rymań

Michał Zinowik • 4 grudzień 2015


Previous Post

Next Post