Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Polegli, porwani, zaginieni oraz zmarli mieszkańcy Gminy Brojce podczas II wojny światowej i w wyniku jej skutków

Autor: Jacek Kuczkowski[1].

Druga wojna światowa była najkrwawszym konfliktem militarnym w dziejach ludzkości. Pochłonęła miliony ofiar po wszystkich stronach biorących w niej udział. Ginęli nie tylko żołnierze na polach bitew, ale przede wszystkim ludność cywilna. Byli to mordowani podczas celowej i planowej eksterminacji narodów, ofiary głodu, przemocy i prześladowań oraz wszelkich okrucieństw wojny. Nie ominęło to również niemieckich mieszkańców z terenów dzisiejszej gminy Brojce. Na początku wojny społeczeństwo nie odczuwało bezpośrednio skutków działań militarnych, aczkolwiek mężczyźni powołani do Wehrmachtu ginęli na jej frontach. Problemy zaczęły się w 1944 roku, kiedy to masy uciekinierów z Prus Wschodnich i innych terenów należących do III Rzeszy zaczęły napływać na Pomorze Zachodnie, szukając tu względnego spokoju. Apogeum działań wojennych na Pomorzu Zachodnim miało miejsce w
1. połowie 1945 roku. Wówczas przez te tereny przelała się niewyobrażalna fala zniszczeń, śmierci, przemocy, głodu i strachu.

Poniżej prezentuję listę mieszkańców miejscowości znajdujących się na terenie obecnej gminy Brojce[2], którzy ponieśli śmierć w wyniku bezpośrednich i pośrednich działań wojennych jak i tych którzy zaginęli, zostali wywiezieni w głąb Związku Radzieckiego oraz popełnili samobójstwo lub zmarli w wyniku chorób i wycieńczenia.  Zapewne znajdują się tam zagorzali naziści, zbrodniarze wojenni, właściciele ziemscy i przedsiębiorcy korzystający z niewolniczej pracy robotników przymusowych jak i przeciwnicy Hitlera oraz tzw. zwykli ludzie. Zapewne już nigdy nie dowiemy się kto jakim był człowiekiem, jakie miał poglądy i jakiej traumy doświadczył w wyniku działań wojennych oraz późniejszego przymusowego wysiedlenia z terenów Pomorza. Tworzyli oni historię i gospodarkę tych terenów, a namacalne dowody ich pobytu otaczają nas do dzisiaj. Niejeden czytający ten artykuł mieszka w domu, którego właścicielami byli poniżej wymienieni. (Zobacz: http://www.ziemiagryfa.org.pl/?p=244)

 ŁATNO (Altendorf)

Nazwisko Imię Zawód Data urodzin Data śmierci Uwagi
von Bonin   właściciel ziemski ok. 1870 1948 zmarł w Łatnie
von Bonin Ilse rolnik ok. 1890 marzec 1945 popełniła samobójstwo w Łatnie
Henning Ilse gospodyni domowa ok. 1907 1946 zmarła w Łatnie
Köpp Fritz robotnik ok. 1915 1943 kapral, poległ w Rosji
Lehnhoff Fritz robotnik ok. 1895 marzec 1945 uprowadzony, zmarł na terenie powiatu karlińskiego
Marguardt Emil robotnik ok. 1923 1943 żołnierz, zaginął w Rosji
Müller Dora gospodyni domowa ok. 1918 1945 zmarła w Łatnie na tyfus
Schar Asta pokojówka ok.1928 marzec 1945 zastrzeliła się w Łatnie.

 

Bielikowo (Behlkow)

Nazwisko Imię Zawód Data urodzin Data śmierci Uwagi
Behling (z domu Busacker) Magdalene   21.11.1868 1.4.1945 zginęła w Strzykocinie
Behling Paul   26.2.1907   zaginął w 1943
Behling Gerhard szewc 23.09.1910   zaginął w Norwegii w lutym 1945
Benz Gustaw rolnik 18.9.1873 28.12.1945 zmarł w Kagendorf koło Anklam
Benz Gerhard stolarz 7.4.1913 12.10.1943 zmarł w Brestlitowsk?
Berg Hans rolnik 16.4.1904   zaginął w 1945 podczas szturmu w okolicy Szczecina Dąbia.
Borchard Ernst       poległ
Borchard Hans       poległ
Brand Reinhard   10.10.1899   uprowadzony w  marcu 1945
Breger Georg   31.3.1909 30.12.1944 kapral, poległ w Goldingen/Kurlandia
Breger (z domu Salzsieder) Eveline żona Georga 14.5.1922 30.11.1945 internowana w Recławiu pow. Kamień Pomorski, zmarła w wyniku wypadku
Breger Johanes   17.8.1904 czerwiec 1945 uprowadzony, zmarł w Rosji
Breger Irmgard dziecko   1945 zmarło w Bielikowie
Colberg Eliese   27.12.1872 18.05.1945 zmarła w Bielikowie
Colberg Carl   26.2.1899 20.06.1945 uprowadzony, zmarł w Polsce
Dettmann Wilhelm rolnik 10.11.1900   zaginął w marcu 1945 w Rosji
Grünald Werner       poległ
Hanke Heinrich       poległ
Hinz Bruno       poległ
Hinz Theodor       poległ
Jäger Johannes       uprowadzony w 1945
Jäger Martin       poległ
Kath Mar       zaginął w Szczecinie w 1945
Knaak Hugo   31.1.1900   zaginął 21.1.1945
Knaak Rudolf podoficer w szkole w Trzebiatowie 26.11.1923 8.1.1943 poległ na Wschodzie
Kuhfeld Erwin   8.12.1923   poległ
Kuhfeld Siegfried       poległ
Laabs Erwin   15.2.1901   zaginął w 1945
Ohm Siegfried       poległ
Pagel Arthur 22.3.1897   marzec 1945 uprowadzony
Polzin Heinrich rolnik     zmarł w 1945 w Rosji
Raasch Hermann szewc   listopad 1945 uprowadzony, zmarł w Stalingradzie
Radtke Herman szewc   wrzesień 1945 uprowadzony, zmarł w Stalingradzie
Radtke Ernst       zaginął
Radtke Gerhard   5.12.1926 19.4.1945 poległ w Quedlinburgu
Redietz (z domu Behling) Marta   4.9.1891 29.3.1945 zmarła w Strzykocine
Rode Fritz       poległ
Scherdin Kurt   23.8.1921   zaginął 3.6.1942 w Rosji
Sellin Hans       poległ
Teich Helmut       zaginął w 1945 w Rosji
Tietz Erich rolnik 14.7.1898   zaginął ze swoją żoną w 1945
Tietz Frieda   1.2.1894 6.8.1946 w wyniku ucieczki
Tietz Alfred rolnik 29.12.1921 19.4.1942 poległ w Rosji (Ilmensee?)
Tietz (z domu Hahn) Irmgard żona Alfreda 4.12.1921 w Niemierzu 24.5.1945 w Trzebiatowie  
Tietz Erwin dziecko 28.12.1941 kwiecień 1945 zmarło w Strzykocinie
Timm Paul       zaginął
Treichel Ernst       poległ
Wallender Waldemar   19.3.1913 12.10.1944 poległ w Rosji
Wegner Emil   9.11.1907   zaginął 12.2.1945
Wendorff Emil     1939 poległ w Polsce
Wendorff Erich       zaginął
Wendorff Erwin     1945 poległ w Polsce
Wend Franz       zaginął
Zimdars Fritz mistrz krawiecki   wrzesień 1945 uprowadzony, zmarł w Stalingradzie
Zimdars (z domu Hinz) Hedwig     1945 zmarła w Bielikowie
Zimdars Franz       zaginął
Zimdars Eva   13.4.1926 3.2.1946 zmarła w Trzebiatowie

 

Brojce (Broitz)

Nazwisko Imię Zawód Data urodzin Data śmierci Uwagi
Amtsberg Gerd   1925   zaginął na morzu
Amtsberg Lothar   1925   zaginął w Rosji
Benterd Richard szewc 7.7.1913   zaginął w 1945
Böder Erich   5.4.1899 11.2.1945 poległ w Holandii
Bohlmann Erwin rolnik 1914 19.3.1945 uprowadzony, zmarł w niewoli
Bonnetz Fritz   1.12.1923   kapral, zaginął 14.10.1943 w Rosji
Bötther Otto   27.2.1904   poległ w Holandii
Bötther Albert robotnik 10.11.1913   dowódca, zaginął w 1944 w Rosji
Brandt Kurt   1916   poległ w Rosji
Brandt Ella żona   lipiec 1945 zmarła w Anklam na błonicę
Brandt Ute córka Elli, dziecko 1 roczne      
Brandt Willi   1914   poległ w Berlinie
Bröcker Erwin   1912   poległ w Rosji
Broitzmann Bruno   19.3.1912   uprowadzony
Darkow Willi   11.1.1926 19.9.1944 poległ we Francji
Darkow Ewald   5.5.1914 6.12.1944 poległ na Węgrzech
Darkow Heinz   19.3.1923 16.1.1945 starszy kapral, poległ w Szczecinie
Deskow Otto     28.11.1951 zmarł w niewoli w Stalingradzie
Fischer Hans       poległ w Rosji
Fischer Adolf       poległ w Rosji
Fröming Herbert     1945 poległ w Szczecinie
Frömming Paul   1919 1939 poległ w Polsce
Gehrke Albert rolnik   1945 zmarł w Luskow koło Anklam
Gruhlke Karl, Heinz   26.12.1927   zaginął w 1945 w Szczecinie
Grunewald Willi   9.6.1912 22.4.1945 poległ w Gdańsku
Gutbrodt Erich   1907   zaginął na Wschodzie
Havenstein Auguste wdowa 1880 czerwiec 1945 zmarła w Anklam na błonice
Havenstein Adolf uczeń   luty 1946 zmarł na tyfus
Hecht Siegfrid       poległ w niewyjaśnionych okolicznościach
Hecht Walter       poległ w niewyjaśnionych okolicznościach
Hecht Anna żona 1897 marzec 1945 zmarła w wyniku odniesionych ran
Hecht Wilhelm pracownik     uprowadzony, zmarł w wieku 55 lat
Henning Fritz uczeń 1938 1945 zastrzelony
Hitz Franz   10.10.1902   poległ w Rosji
Kanthack Gerd   27.3.1920 18.9.1941 Oberschütze[3], poległ w Rosji
Kanthack Heinz   16.2.1918   starszy kapral, zaginął 25.1.1942 roku w Rosji
Ketelhut Helene prowadziła gospodę     zmarła w wieku 58 lat na tyfus
Köller Werner   1910   zmarł we więzieniu w Ameryce
Köller Gerhard   1900   zaginął na Wschodzie
Kronfeld Else żona     zmarła na tyfus
Krüger Albert rolnik   1945 zmarł z wyczerpania
Krüger Renate     1945 zmarła z wyczerpania
Krummheuer Fritz pastor   1945 zmarł ze względu na złe traktowanie w polskim więzieniu
Kuchenbecker Wilhelm   1.7.1886   ostatni nauczyciel w Lesięcinie (Lessenthin) pow. łobeski. Zaginął w 1945
Laabs Emma żona   marzec 1945 popełniła samobójstwo w wieku 45 lat
Laabs Robert kowal   marzec 1945 popełnił samobójstwo w wieku 45 lat
Landenthin Kurt kupiec 14.8.1915 25.6.1941 plutonowy, zginął w Dünaburgu (Łotwa)
Landenthin Heinz hydraulik 30.6.1925   czołgista, poległ w Rosji
Lindemann Alfred   1910   poległ koło Rostowa w Rosji
Lübchow Anton   7.11.1899   zaginął w 1945 w okolicach Frankfurtu nad Odrą
Ohm Hugo rolnik 27.1.1914 w Trzebiatowie   zaginął 15.8.1943 w Rumunii
Pagel Gerhard       poległ w Rosji
Pankow Albert       poległ w Rosji
Pankow Kurt       poległ w Rosji
Pape Paul rolnik 19.3.1901   zaginął
Pfabian Adolf   1917   zaginął 31.7.1944 w Rosji
Piepkorn Werner       poległ na morzu
Pinz Paul       zaginął w Rosji
Putzke Erna żona   1945 zmarła w Greifswaldzie w wieku 38 lat
Putzke Hermine żona   1945 zmarła w Greifswaldzie w wieku 56 lat
Radtke Paul policjant     zmarł w Rosji
Radünz Herbert   1913 1942 kapral, poległ w Rosji
Radünz   żona   1945 zmarła na tyfus
Radünz Gertrud żona     zmarła na tyfus w wieku 34 lat
Radzinski Heinrich   1922 11.10.1943 poległ w Rosji
Rüge Hermann rolnik   1945 zmarł w wieku 72 lat
Rüge Hulda żona   1945 zmarła w wieku 65 lat
Runge Klara żona   marzec 1945 zastrzelona w wieku 45 lat
Salzsieder Heinz   10.11.1924 14.10.1944 poległ w Rydze
Salzsieder Mar   4.6.1922   zaginął 18.8.1944 w Rumunii
Schröder Bernhard       poległ w Rosji
Strehlow Georg   20.11.1910 6.8.1943 plutonowy, poległ w Rosji
Strehlow Karl   19.2.1910   zaginął 17.9.1943 w Rosji
Tietz   żona   1945 zmarła na tyfus w Greifswaldzie w wieku 60 lat
Tietz Meta stanu wolnego      
Tietz Marita dziecko      
Volbrecht Lieselotte służba pomocnicza Wehrmachtu   1945 zmarła na tyfus w wieku 22 lat
Wolff Irma     1945 zmarła na tyfus w wieku 15 lat
Zander Franz, Urlich chirurg polowy 18.4.1918 w Brojcach 26.8.1941 poległ w Tallinie (Reval)[4]
Zander   żona   1945 zmarła na tyfus w wieku 40 lat
Zaudtke Heinz       poległ w Rosji
Ziegelmann Rudolf   6.5.1923 28.10.1942 kapral, poległ w Afryce (Egipt)[5]
Ziemer Wilhelm       wachmistrz, poległ na Ilmensee (jezioro) w Rosji
Zirbel Karin dziecko   1945 zmarło na tyfus w wieku 2 lat

 

Dargosław (Dargislaff)

Nazwisko Imię Zawód Data urodzin Data śmierci Uwagi
Badtke Paul robotnik 1900 1945 uprowadzony
Badke Werner robotnik 1928   zaginął na Wschodzie
Badke Hans robotnik 1903 1945 uprowadzony w 1945, zmarł w Rosji
Bielefeld Karl mechanik 1890 1945 zmarł na terenie powiatu reskiego (obecnie łobeski)
Bielefeld Erich robotnik 1914 1943 poległ w Rosji
Bielefeld Gustaw robotnik wrzesień 1918 1942 poległ w Rosji
Bielefeld Willi kowal 1921 1945 poległ nad Odrą
Birnbaum Klaus właściciel ziemski 1895 1941 kapitan, zmarł w lazarecie w Hannoverze
Bräger (z domu Zastrow) Frieda   1910 1945 na Uznamie
Bräger   dziecko 1940 1945 zastrzelone
Bräger Hans młody rolnik 14.12.1916 5.12.1943 poległ w Rosji
Bräger Hermann rolnik 1875 marzec 1945 zmarł w domu
Bräger Kurt rolnik 1921 marzec 1945 zmarł w wyniku odniesionych ran
Brötzmann Berta żona 1870 1946 zmarła w domu
Brötzmann Erich rolnik 1910 1943 poległ w Rosji
Buntrock Franz   1925   zaginął w Rosji
Dallmann Reinhold gajowy 1905 1944 poległ w Rosji
Dallmann Martha żona 1907 1947 zmarła w Dreźnie
Dittmer Heinrich rolnik 27.11.1865 5.5.1946 zmarł w Kreis Eckernförde
Dittmer Willi syn rolnika 1908   zaginał 18.03.1945 w Rosji
Dorn Fritz Szwajcar 1910   zaginał w 1944 w Rosji
Gauger Reinhold kolejarz 1885 1947 zmarł na Pomorzu Przednim
Gauger Helene żona 1905 1945 zmarła na tyfus w domu
Greuer Mar nauczyciel 29.1.1900   uprowadzony (wzięty do niewoli) 18.03.1945
Groβ   niemowlę 1945 1945 zmarło z niedożywienia
Hinkelmann   rolnik 1865 1945 zmarł w domu
Hinkelmann Albrecht młody rolnik 1921 1943 poległ na Krymie
Hoppe Emil ogrodnik 1880 lipiec 1946 zmarł w domu
Jachow Eduard szewc 1890 1947 zmarł na terenie powiatu reskiego w konsekwencji ucieczki
Jäger Kurt rolnik 1903 1945 uprowadzony
Jäger Magdalene córka 1931 1948 zmarła na terenie powiatu reskiego w konsekwencji ucieczki
Jäger   dziecko 1940 1945 zmarło na terenie powiatu kołobrzeskiego
Jeske Hertha gospodyni domowa 1905 1947 zmarła w Greifswaldzie wkonsekwencjiucieczki
Jüdes   żona 1870 czerwiec 1945 zmarła w domu
Kaun Willi robotnik 10.12.1901 w Dargosławiu 1945 kapral, poległ w Rosji
Kaun Frieda żona     uprowadzona
Kaun Hans robotnik 1927   uprowadzony w 1945
Koch   pastor 1900   plutonowy, zaginął w 1944 w Rosji
Köhnke Herbert robotnik 1916 sierpień 1941 starszy kapral, poległ w Rosji
Köhnke Paul robotnik 1912 październik 1941 starszy kapral, poległ w Rosji
Köhnke Helga uczennica 1936 1946 zmarła w domu w wyniku wypadku
Kühl Wilhelm robotnik 11.3.1900 20.6.1945 uprowadzony, zmarł w Rosji
Kühl Herta dziecko październik 1940 1945 zmarło z niedożywienia
Kühl Gisela dziecko kwiecień 1945 maj 1945 zmarło w domu
Küster Otto robotnik 1900 1945 uprowadzony
Laabs Emil robotnik 1895 1945 uprowadzony
Laabs Helene żona 1889 26.3.1945 zmarła w wyniku ucieczki
Ladewig Hermann dyrektor kopalni w Inowrocławiu 26.01.1905 w Dargosławiu lato 1945 zmarł w polskim obozie jenieckim w Szczecinie
Lange Fritz nauczyciel 1860 marzec 1945 zmarł w wyniku ucieczki w Mötzelfitz (?)
Manthei Erich kolejarz 1905 1945 uprowadzony
Manthei   żona 1905 1945 zmarła w Trzebiatowie na błonicę
Mauk Richard dojarz 25.12.1893 22.9.1945 uprowadzony
Meier   żona 1890 1945 zmarła na Uznamie
Meier Georg robotnik 1923   żołnierz, zaginął w 1943
Pagel Willi robotnik 1903 1945 uprowadzony, zmarł w Rosji
Pagel Ewald robotnik 1923   żołnierz, zaginął w 1941 w Rosji.
Pagel Erwin robotnik 1925   zaginął w 1943
Polzin   uczennica 1937 1945 zmarła w domu na tyfus
Prechel Otto rolnik 1897 1945 uprowadzony, zmarł w Rosji
Prechel Walter kupiec 1896 1945 uprowadzony, zmarł w Rosji
Raasch Johannes rolnik 1886 1949 zmarł w Bobolicach w konsekwencji ucieczki
Raasch Bruno młody rolnik 1915 lipiec 1941 starszy kapral, poległ w Rosji
Raasch Werner młody rolnik 1921 wrzesień 1943 starszy kapral, poległ w Rosji
Raasch Elli panna 1917 lipiec 1945 zmarła w domu na tyfus
Raatz Friedrich służący 1905 1945 uprowadzony, zmarł w Rosji
Radtke Else żona rolnika 1885 1949 zmarła na Pomorzu Przednim
Radtke Erwin rolnik 1910   żołnierz, zaginął w 1945 w Rosji.
Radtke Emil rolnik 1885   prawdopodobnie zastrzelony w 1945
Radtke Ernst młody rolnik 1914   plutonowy, zaginął w 1945 w Rosji
Riemer Fritz robotnik 1900 1945 uprowadzony, zmarł w Rosji
Risch Fritz robotnik 1914   starszy kapral, zaginął w 1944 we Francji
Risch Ewald robotnik 1919 1943 starszy kapral, zmarł w Rosji w wyniku ran
Risch Karl robotnik 1926 1943 starszy kapral, zmarł w Rosji w wyniku ran
Schmidt     1910 1943 plutonowy, poległ w Rosji
Schumacher Erich kołodziej 1903 1945 uprowadzony, zmarł w Rosji
Schulz Paul robotnik 1905 1945 starszy kapral, poległ na Węgrzech
Spiering Albert rolnik 1865 marzec 1945 zmarł w domu
Spiering Gerhard rolnik 1907 1944 żołnierz, poległ w Rosji
Spiering Ewald młody rolnik 1910   zaginął w 1944 w Rosji
Spiering Walter uczeń 1938 1945 zmarł w wyniku ucieczki w Poradzu (Petersfelde), powiat kołobrzeski (obecnie świdwiński)
Storm Erich restaurator 1890 1953 zmarł w Łosośnicy (Lasbeck), powiat reski (obecnie łobeski)
Stöwer Ferdinand rolnik 1870 marzec 1945 podczas przemieszczania Rosjan
Stöwer Otto rolnik 1900 1945 kapral, poległ w Prusach wschodnich
Teich Ferdinand młody rolnik 1915 1945 uprowadzony, zmarł w Rosji
Tews Albert kowal 1905 1945 uprowadzony z córką, zmarli w Rosji
Tews   uczennica 1935 1945 zmarła na Uznamie
Tietz Fritz emeryt 1870 1946 zmarł na Uznamie, w konsekwencji ucieczki
Tietz – Ramthun Werner robotnik 1912   starszy kapral, zaginął w 1943 w Estonii
Tietz Hans robotnik 5.1.1919 19.8.1944 poległ we Francji
Tietz Emil robotnik 1900 1945 uprowadzony, zmarł w Rosji
Tietz Erika pokojówka 1923 1944 przy budowie szańców na ścianie wschodniej
Tietz Karl, Heinz uczeń 1932 październik 1945 zmarł w domu na tyfus
Tietz Jürgen uczeń 1937 1945 zmarł w domu
Toewe Erich rolnik 14.9.1903 w Trzebiatowie 13.5.1945 zmarł w rosyjskiej niewoli w Neubrandenburgu
Treptow Hermann syn rolnika 1914   plutonowy, zaginął w 1944 w Rosji
Treptow Willi syn rolnika 1920   zaginął w 1945
Trittin Kurt szewc 1910   zaginął w 1944
Waldemann   żona 1870 1946 zmarła w domu
Waldemann Bartold robotnik 1890   zaginął w 1945, służył w volkssturmie
Weitzgerber   żona 16.7.1895 marzec 1945 prawdopodobnie zastrzelona
Zastrow Wilhelm robotnik 1880 1945 zmarł na Uznamie w konsekwencji ucieczki
Zühl   pani gospodyni 1890 1946 zmarła w Lipsku w konsekwencji ucieczki

 

Darżewo (Darsow)

Nazwisko Imię Zawód Data urodzin Data śmierci Uwagi
Behling Minna   1889 1945 zmarła w konsekwencji ucieczki
Behling Johannes robotnik 1895   uprowadzony w 1945
Behling Werner   1923 1944 plutonowy, poległ w Rosji
Behnke Willi   1902   zaginął w marcu 1945
Bentert Willi rolnik 1905 1945 uprowadzony, zmarł w Rosji
Bentert Walter rolnik 17.8.1917   zaginął w sierpniu 1944 w Rumunii
Bentert Helene   1873 1946 zmarła w Darżewie
Bentert Friedrich rolnik 1886 1945 uprowadzony, zmarł w Rosji
Bentert Alfred młody rolnik 1924   zmarł w Gorzowie Wlkp. (Landsberg)
Böder Gustaw robotnik 1889   uprowadzony
Böder Ernst   1916 1944 plutonowy, poległ w Rosji
Borth Emil robotnik 1888 1946 zamordowany w Darżewie
Bräger Emil rolnik 8.12.1881 7.5.1946 zmarł z wycieńczenia w Bordesholm (Holstein)
Bräger (z domu Paap) Emma   20.8.1885 30.8.1945 zmarła w Darżewie na błonicę
Buntrock Friedbert dożywotnik[6] 1868 1946 zmarł w Darżewie
Buntrock Wilhelm rolnik 1894 1945 uprowadzony, zmarł w Rosji
Butenhof Ernst robotnik 1906 1946 zmarł w drodze z niewoli rosyjskiej
Frener Paul robotnik 1900   uprowadzony
Frener Werner   1927 1945 poległ w Rosji
Frener Charlotte   1921 1946 zmarła w Darżewie
Frener Helene   w Dargosławiu 1946 zmarła w Darżewie
Hasse Otto   1890 1945 uprowadzona
Hasse Emilie dożywotniczka   1945 zmarła podczas egzorcyzmów
Heling Reinhard dożywotnik 1870 1945 zmarł w Darżewie z wyczerpania
Heling Emma dożywotniczka 1875 1945 zmarła z głodu i na tyfus na Uznamie
Heling Richard rolnik 1900   zaginął
Heling Else   1897 1945 zmarła w Pudagli na Uznamie z głodu i na tyfus
Hensel Erich kowal 1891   uprowadzony
Hoppe Felix rolnik 1890 1946 zmarł w Darżewie z wyczerpania
Hoppe Waldemar żołnierz 1927   zaginął
Hoppe Fritz żołnierz 1926   zaginął
Kammer Fritz żołnierz 1920   zmarł w rosyjskiej niewoli
Knüppel Auguste dożywotniczka 1862 1946 zmarła w Darżewie
Krüger Hans robotnik 1918   uprowadzony
Liskow Herbert   urodzony w Siemidarżnie (Zimdarse)   żołnierz, zaginął w Rosji
Lübke Karl rolnik 1898   uprowadzony w 1945
Melchert Frieda żona   1945 zmarła w konsekwencji ucieczki w Boddenhagen (obecnie dzielnica Wolgastu)
Melchert Erika   1930 1945 tamże
Miller Fritz robotnik 1898 1945 uprowadzony
Miller Alma żona 1898 1946 zmarła na Pomorzu Przednim
Radmer Else właścicielka 1889 1945 zmarła w wyniku wyczerpania
Radtke Elfriede   1925 1946 zmarła w Darżewie w wyniku znęcania się
Roggenbau Wilhelm pracownik poczty 1880 marzec 1945 zamordowany
Rohde Karl dożywotnik 1880 1945 zmarł podczas egzorcyzmów
Ruhnke Johannes rolnik około 1881 1946 zmarł w Darżewie w skutek znęcania się
Ruhnke (z domu Klost) Helene   1892 1946 zmarła w Darżewie
Ruhnke Fritz młody rolnik 1916 1944 sierżant, poległ w Rosji
Storm Herbert rolnik 1910 1945 zmarł w rosyjskiej niewoli
Storm Willi rolnik 1906   zaginął jako żołnierz
Teich Hermann dożywotnik 1860 1945 zmarł w Darżewie
Teich Ewald rolnik 1901 1946 zmarł we Frankfurcie nad Odrą w drodze powrotnej z rosyjskiej niewoli
Trittin Otto rolnik 1908 1944 poległ w Rosji
Trittin Emil dożywotnik 1864 1945 zmarł w Darżewie
Trittin Anna dożywotniczka 1868 1946 zmarła w Tönning w Holsztynie, podczas kwarantanny
Voigt Robert robotnik w Siemidarżnie   uprowadzony
Voigt Hedwig żona   1945 zmarła z głodu i na tyfus w Boddenhagen (obecnie dzielnica Wolgastu)

 

Tąpadły (Dummadel)

Nazwisko Imię Zawód Data urodzin Data śmierci Uwagi
Bartz Emil dożywotnik, burmistrz urodzony w Otoku (Woedtke) 19.3.1945 zastrzelony
Becker Gerhard robotnik     zaginiony
Dreske Willi młody pracownik     zaginiony
Fischer Mar Szwajcar     zmarł w Rosji
Gehrke Robert rolnik 14.6.1886 6.3.1948 zmarł w Saksonii z wyczerpania
Gehrke Minna   18.10.1887 1.9.1947 miała dwóch synów
Gehrke Heinz syn Minny 14.1.1915 11.3.1942 poległ w Rosji
Gehrke Siegfried syn Minny 14.7.1916 3.8.1944 zmarł we Francji
Hoge Otto       zaginął, nieznane dalsze szczegóły
Jahlke Fritz młody robotnik     zaginął
Janke Emil paszowy w chlewie     zaginął
Kiekbusch Hans, Joachim syn nauczyciela     poległ w Rosji
Kiekbusch Otto rolnik 20.7.1881 16.3.1945 zmarł w Szczecinie podczas ucieczki
Kiekbusch Kurt syn Otto 3.9.1913 20.12.1943 zmarł w Rosji
Kiekbusch Ulrich syn Heinricha Kiekbuscha 10.4.1918 1943 poległ Boże Narodzenie w Leningradzie
Kiekbusch Siegfried   26.9.1916 1947 zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku w Tallinie (Reval)
Köpsel Martin młody rolnik 27.7.1917   zaginał 4.1.1943 w Stalingradzie
Lemke   żona 18.1.1861 13.4.1946 zmarł w Kilonii (Kiel)
Lessau Heinz robotnik     zaginął
Müller Hans   2.10.09   zaginął w Rosji
Neumman Franz gespannführer     zaginął
Nohr Wilhelm   1.3.1904   zaginął
Riebe Emil robotnik 29.10.1904   zaginął
Splendtstötzer Paul woźnica     zmarł na Wschodzie
Splendtstötzer Heinz syn Paula     zmarł na Wschodzie

 

Mołstowo (Molstow) i Cieszyce (Karolinenhof)

Nazwisko Imię Zawód Data urodzin Data śmierci Uwagi
Behling Robert       uprowadzony w 1945
Behling Helmut   28.12.1929   uprowadzony i zaginiony
Behling Friedrich, Johannes   13.2.1899 w Bielikowie 1945 uprowadzony, zmarł w obozie jenieckim w Poznaniu
Blank Herbert       zaginiony
von Blittersdorf Karl, Leo baron, właściciel ziemski 19.11.1903 8.11.1941 kapitan, poległ w Rosji
Frömming Auguste       zmarła po wydaleniu
Hackbarth Fritz   29.11.1898   zaginiony
Hoppe Johannes   1917 24.11.1944 podporucznik, poległ w Kurlandii
Jäger Kurt właściciel młyna 30.12.1902 w Smolęcinie (Schmalentin) 15.9.1945 uprowadzony, zmarł w Rosji
Jäger Hannelore   1.8.1941 w młynie w Mołstowie 5.4.1945 podczas ucieczki w Gorawinie (Gervin)
Kaun Richard       poległ w Rosji
Kieckbusch Rudolf   9.6.1922 Mołstowie 11.1.1943 kapral, poległ w Rosji
Kieckbusch Otto       poległ na Zachodzie
Kiekhäfer Mar       poległ w Rosji
Knaack Helmut       uprowadzony, zmarł w Rosji
Nohr Hermann       uprowadzony, zmarł w Rosji
Nohr Hubert       zaginął
Riebe Waltraut       zastrzelony w 1945
Schmidt Walter       poległ w Rosji
Schmidt Gertrud       zastrzelona w 1945[7]
Witcack Johann       uprowadzony, zmarł w Rosji
Degenhart Hermann       poległ
Degenhardt Willi       poległ
Nell Heinz       poległ
Nessel Willi       zaginiony
Schwechel Rudolf       poległ

 

Uniestowo (Nestau)

Nazwisko Imię Zawód Data urodzin Data śmierci Uwagi
Karge Willi robotnik 1921 1943 plutonowy, poległ w Rosji
Kanser Helmut rolnik 1905 1944 podporucznik, poległ w Rosji

 

Pruszcz (Prust)

Nazwisko Imię Zawód Data urodzin Data śmierci Uwagi
Bräger Richard rolnik 29.12.1902 w Pruszczu 21.11.1945 żołnierz, zmarł w niewoli rosyjskiej
Brandt Anna wdowa   3.10.1945 zmarła w wieku ok. 60 lat w Zirchow na Uznamie
Brandt Hilde żona 1912 w Pruszczu 1945 zmarła na tyfus na Pomorzu Przednim
Borchardt (z domu Gruhlke) Martha wdowa   17.10.1945 zmarła w wieku ok. 59 lat w Zirchow na Uznamie
Jischer Hedwig żona 1904 w Ościęcinie (Woistentin) 1945 zmarła w Pruszczu
Gall Fritz kapral 5.10.1914 w Osowie (Wussow) w powiecie słupskim, gminie Kępice (Kreis Rummelsburg) 20.10.1944 poległ na Łotwie
Hahn Gertrud   31.8.1924 w Błotnicy (Spie) w powiecie kołobrzeskim (Kreis Kolberg) 17.5.1945 zmarła na Pomorzu Przednim na błonicę
Hillermann Willi   1913 1943 starszy kapral, poległ na Wschodzie
Krahn Emil   1923   zaginął na Wschodzie
Krüger Otto   1904 1945 służył w Volkssturmie, zmarł na Pomorzu Przednim
Pieske Anna   15.9.1874 20.8.1945 zmarła w Zirchow na Uznamie
Rabelt Fritz   15.12.1912 w Westfalii 26.12.1944 poległ na Wschodzie
Rohleder Georg   29.11.1904 w Szczecinie 7.3.1945 żołnierz, zmarł w Kottbus
Schacht August   10.4.1873 14.8.1945 zmarł w Zirchow na Uznamie
Schacht Albert kowal 6.5.1904 w Pruszczu   uprowadzony w marcu 1945
Sell Erich rolnik 4.11.1895w Pruszczu 4.4.1945 zmarł w Grimmen w wyniku poniesionych ran
Sell Georg rolnik 14.4.1904 w Pruszczu 16.9.1945 służył w Volksturmie, zmarł w Pasewalku na tyfus.
Tietz Arnold robotnik 1918 w Węgorzynie (Wangerin) 1943 starszy kapral, zmarł na Wschodzie
Tietz Willi robotnik 14.12.1914 w Brojcach 12.9.1944 poległ we Włoszech
Wachs Erich rolnik 18.6.1900 w Pruszczu 9.3.1944 żołnierz, zmarł na gruźlicę w Bad Kleinen w Meklemburgii
Wachs Werner rolnik 4.8.1894 w Pruszczu 8.4.1945 zmarł w Penz, Kreis Demmin
Zierbel Franz robotnik     służył w Volksturmie, zaginiony w 1945

 

Stołąż (Stolitz)

Nazwisko Imię Zawód Data urodzin Data śmierci Uwagi
Blank   żona     zmarła
Blank Paul       poległ
Gädke Siegfried robotnik   1940 poległ w wieku 28 lat
Glorin Rudolf właściciel majątku   1945 popełnił samobójstwo w wieku 40 lat
Hassert Oswald robotnik     zmarł w Stołążu w wieku 55 lat
Henke   żona     zmarła w Stołążu
Henke Kurt       poległ
Janke Walter       poległ
Kasten   żona Hermanna     zmarła w Stołążu
Kasten Martin       poległ
Kasten Elizabeth       zmarła
Kiekbusch Emil prowadzący zaprzęg     uprowadzony w 1945, zmarł w Rosji w wieku 48 lat
Kiekbusch Otto robotnik     zmarł w Stołążu w wieku 58 lat
Kiekbusch   żona     zmarła w Stołążu
Kiekbusch Hermann ojciec     zmarł w Stołążu
Krause Richard       poległ
Kröning Otto       poległ
Kröning Paul       poległ
Krüger August robotnik     zmarł w Stassfurt w wieku 78 lat
Kurth Werner robotnik     poległ w wieku 30 lat
Lehnhoff Georg       zaginął
Lehnhoff Fritz       zaginął
Lehnhoff Emil robotnik     poległ w wieku 36 lat
Lehnhoff Wilhelm pracownik w pałacu     zmarł w Stołążu w wieku 69 lat
Linke   robotnik     zaginął w wieku 30 lat
Reidahl Ella pokojówka     zaginęła w wieku 35 lat
Raasch Jörster syn     zaginął w 1942 w Rosji
Räther Emil       uprowadzony, zmarł w Rosji w wieku 58 lat (Zdjęcie: http://www.ziemiagryfa.org.pl/?attachment_id=773)
Räther Kurt       poległ ze swoim synem
Schulz Ernst       poległ
Senften Eleonore   30.10.1929 17.10.1945 zmarła w Gryficach na tyfus
Tietz Heinrich kołodziej     zmarł w Stołążu w wieku 68 lat
Tietz   żona Heinricha     zmarła w Gryficach
Urban   żona     zmarła w Stołążu
Wisbek   żona     zmarła w Stołążu
Zibell Mar kowal     uprowadzony w 1945, zmarł w Rosji w wieku 48 lat
(Zdjęcie:http://www.ziemiagryfa.org.pl/?attachment_id=776)

 

Strzykocin (Streckentin)

Nazwisko Imię Zawód Data urodzin Data śmierci Uwagi
Alten von Adelheid     1945 zmarł z wyczerpania
Böttcher Siegfried robotnik     poległ
Böttcher Kurt robotnik 1927   poległ
Böttcher Kurt robotnik 1924   poległ
Böttcher Eberhard   1925   poległ
Böttcher Emil robotnik 1906   żołnierz, zaginął
Böttcher Marga       zmarła na gruźlicę
Böttcher Inge     1946 zmarła na gruźlicę
Buchholz Erwin robotnik 1915   poległ
Buchholz Gerhard robotnik 1912   żołnierz, zaginął na Wschodzie
Buchholz (z domu Gösch) Marie   1913 czerwiec 1945 zmarła na tyfus
Butzlaff Gerhard rolnik 1912   uprowadzony w 1945
Gaulke Erwin robotnik 1928   poległ
Gehrt Reinhard robotnik 1912   żołnierz, zaginął
Geβner Emil zarządca majątku 16.10.1889 9.3.1945 w Strzykocinie popełnił samobójstwo wraz z żoną
Geβner (z domu Kopelke) Selma        
Geβner Horst inspektor rolny 1919 1944 poległ
Götsch Willi robotnik 1916   poległ
Götsch Franz robotnik 1908   żołnierz, zaginął
Götsch Emil robotnik 1924   żołnierz, zaginął
Grams Erich robotnik 1916   żołnierz, zaginął
Hackbarth Emil robotnik 1905   uprowadzony w 1945
Holstein von Heinz, Henning rolnik 1.2.1927   żołnierz, zaginął w 1945 pod Grudziądzem (Graudenz)
Hörnke Herbert robotnik 1908   poległ
Hörnke Paul pomocnik pasterza 1920   uprowadzony
Köhn Hans robotnik 1912   poległ
Krüger Werner robotnik 1916   żołnierz, zaginął
Kühl Gerhard robotnik 1916   poległ
Kühl Heinz robotnik 1924   poległ
Pagel Gerhard robotnik 1913   poległ
Polzenhagen (z domu Grams) Erika     1945 zmarła na tyfus
Radloff Willy uczeń u rolnika     uprowadzony w 1945
Riccono Peter robotnik 1907   poległ
Riebe Gerhard kandydat na nauczyciela 1924   żołnierz, zaginął
Riemer Rudi robotnik 1925   poległ
Schallock Ernst robotnik 1911   poległ
Schröder Gerhard robotnik 1911   poległ
Schünemann Erich kandydat na nauczyciela 8.8.1925 1944 poległ
Suckow Ernst nauczyciel 3.10.1893 1945 uprowadzony. Zmarł z wycieńczenia w Berlinie w Boże Narodzenie po powrocie z niewoli
Tietz Werner robotnik 1908   poległ
Tietz Willy robotnik 1925   poległ
Tietz Albert robotnik 1912   poległ
Toebe Heinz robotnik 1925   poległ
Treptow Willy robotnik 1895   uprowadzony w 1945
Treptow Erich robotnik, syn Wiilyego 1916   poległ

 

Żukowo (Suckowhof)

Nazwisko Imię Zawód Data urodzin Data śmierci Uwagi
Bliesener Ewald   1915 w Żukowie 1943 starszy kapral, zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych ran
Böder Mar   1912 w Żukowie 1941 kapral, poległ w Rosji
Böder Herman     1945 zmarł w Żukowie
Brandenburg Emil     1947 zmarł w Żukowie
Dallman Robert     1946 zmarł w Żukowie
Hitz Robert   1913 w Żukowie 1945 zmarł w Żukowie
Kietzmann Fritz       uprowadzony w 1945
Kietzmann Robert     1945 zmarł w Żukowie
Kietzmann Therese     1946 zmarła w Żukowie
Kropke Albert   1.9.1912 w Gąbinie (Gumminshof) 1943 zmarł w Rosji
Pagel Willi       kapral, zaginął ok. 1945 na Wschodzie
Pagel Otto     1943 starszy kapral, poległ w Rosji
Räther Franz       kapral, zaginął ok. 1945 na Wschodzie
Räther Johannes     1943 poległ w Rosji
Räther Ernst     1943 kapral, zmarł w Berlinie w wyniku nalotu lotniczego
Riebe Herbert     1943 kapral, poległ w Rosji
Riebe Franz     1946 zmarł w Żukowie na tyfus
Scheer Willi   1.4.1920 1943 kapral, poległ w Rosji
Scheer Ernst   22.4.1913 w Gąbinie   starszy kapral, zaginął w 1945 w Kurlandii
Scheer Siegfried   luty 1925 1944 poległ we Francji
Scheer (z domu Runge) Emma     1946 zmarła w Żukowie
Schumann Ernst     1942 kapral, poległ w Rosji
Schumann Wilhelm     1945 zmarł w Żukowie
Stark Otto   19.12.1892 w Żukowie   uprowadzony w 1945
Tetzlaff Erwin     1943 kapral, poległ w Rosji
Tetzlaff Gustaw     1945 zmarł w Żukowie
Tetzlaff (z domu Prochnow) Auguste     1947 zmarła w Żukowie
Treichel Ernst   10.6.1910 w Żukowie 1942 kapral, poległ w Rosji
Treichel Karl   28.4.1924 w Żukowie 1943 żołnierz, zmarł w Elblągu
Treichel Meta   30.1.1922 w Żukowie 1945 zastrzelona w Żukowie

Przybiernowo (Wendisch Pribbernow)

Nazwisko Imię Zawód Data urodzin Data śmierci Uwagi
Bork   rolnik     poległ
Erdman Ernst   6.4.1923 11.8.1944 poległ w Rosji
Holmann Herta   8.3.1924 13.12.1945 zmarła na posocznicę w Gryficach
Hoppe Herman   10.10.1908   zaginął w 1944 w Rumunii
Kellermann Fritz kierownik mleczarni     uprowadzony w 1945
Manzen Mar kierownik mleczarni 8.1.1905 w powiecie lęborskim (Kreis Lauenburg)   uprowadzony w 1945
Reinke (z domu Radtke) Elsa żona rolnika, chłopka      
Reinke Helene córka Elsy   12.3.1945 zmarła w wieku 7 lat w Świnoujściu w wyniku nalotu lotniczego
Schneising   młody rolnik     zaginął
Wachs Robert rolnik      
Wachs   żona   marzec 1945 popełniła samobójstwo w swoim gospodarstwie
Wegner Fritz restaurator   24.6.1945 uprowadzony, zmarł w Rosji

 Przypisy:

[1] Opracowanie na podstawie Karl Lemcke, Zum Gedächtnis an die Opfer des zweiten Weltkrieges aus dem Kreise Greifenberg in Pommern, Hamburg 1954.

[2] Zestawienie nie obejmuje Kiełpina, Smokęciana i Grądu. Wsie te do 1945 roku leżały na terenie powiatu kołobrzesko-karlińskiego (Kreis Kolberg-Körlin).

[3] SS-Oberschütze – był to stopień obowiązujący w Waffen-SS, na który awansowani byli członkowie formacji, którzy w czasie pierwszych sześciu miesięcy służby nie otrzymali nagany. Jego odpowiednikiem w Wermachcie był stopień Gefreiter (kapral).

[4] http://www.weltkriegsopfer.de/Drucker-Ausgabe-_Print_1_818331.html w opracowaniu Karl Lemcke, Zum Gedächtnis…, miejsce śmierci podaje Rewal w powiecie gryfickim)

[5] http://www.weltkriegsopfer.de/Drucker-Ausgabe-_Print_1_828249.html

[6] gospodarz „na emeryturze”, który z racji wieku przekazał gospodarstwo dzieciom w zamian za dożywotnie utrzymanie (dożywocie, wycug, wymiar, wymowę), często na podstawie spisanej umowy notarialnej, dokładnie opisującej owe świadczenia.

[7] Historia mordu została opisana w Głosie Koszalińskim nr 21/02/2014 (autor: Joanna Krężelewska) http://www.ziemiagryfa.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/0012.jpg

CieszyceDargosławDarżewoMołstowoPruszczprzybiernowoStołążStrzykocinTąpadłyUniestowoŻukowoŁatno

Michał Zinowik • 18 styczeń 2015


Previous Post

Next Post