Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Petrykozy – pochodzenie nazwy miejscowości

Autor: Tadeusz Dach

Już z 1276 roku pochodzi informacja o miejscowości Putrecolze. Nie znamy dziś dokładnie jej połozenia. Miejscowość ta miała być z lokalizowana na zachód od Karlina. Później przyjęto, że jest to jednak pierwsza nazwa obecnych Petrykoz.

M. Vollack wymienia nazwę tej miejscowości, jako Althof („Das Kolberger Land”, stwierdza też, że założyli tą miejscowość niemieccy koloniści. Na mapie Lubinusa z 1618 roku miejacowość określono, jako Oldenhoff.

A. Chludziński („Nazwy miejscowe powiatu kołobrzeskiego”, tłumaczy, że nazwa niemiecka Althof pochodzi od przymiotnika „stary” (alt) oraz rzeczownika „dwór, gospodarstwo” (Hof). Powyższe świadczy o tym, że w tym miejscu istaniała kiedyś jakaś osada wcześniejsza, starsza. Koloniści niemieccy ( XII – XIII wiek) przybywając na dawne tereny słowiańskie osiedlali się w nowych miejscowościach lub też wypierali dawnych mieszkańców z ich miejscowości. Nazwa Althof mówi nam , że musiała tam istnieć osada wcześniejsza, być może wspominana już miejscowość Putrecolze.

Na przestrzeni wieków, miejscowość ta przybierała różne nazwy:

– 1276 – Putrecolze,

– 1604 – Althof,

– 1618 – Oldenhoff,

– Althof b. Schwedt,

– 1945 – 1950 – Iwin,

– 1945 – 1950 – Świn,

– 1946 – Petrykozy.

Po II wojnie światowej, miejscowość nazwano, jako Iwin oraz Świn ( „Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948” pod red. T. Białeckiego). Trudno jest wytłumaczyć skad pochodzą te nazwy.

Wspomniany A. Chludziński tłumaczy nazwę Iwin od nazwy wierzby iwa. Natomiast nazwa Świn jest, według niego, trudna do wytłumaczenia i określa to, jako przykład błędnego słowotwórstwa przy tworzeniu nazw miejscowości.

Już w 1946 roku utworzono nazwę, jako Petrykozy. Została ona jednak zniekształcona w stosunku do oryginału. A. Chludziński, stwierdza, że Potrikolce, to połączenie czasownika „patrzeć” z nazwą pospolitą „kolec”. Można też tłumaczyć pierwszy człon nazwy, jako „po trzy”. Znane są w Polsce miejscowości z takim członem w swojej nazwie. Przytaczając dalej tego autora, opisujacego nazwy miejscowości, prawdopodobnie wzorowano się na podobnych nazwach innych miejscowości. Nazwę Piotrukozy nosi 7 miejscowości w Polsce. Są też Petrukozy (wcześniej Potrukozy) koło Piotrkowa, lub też Petrykozy ( wcześniej Potrykozy) koło Ciechanowa i Płocka. Jest to „nazwa typu rodowego z nieuzasadnionym etymologicznie odwołaniem do nazwy osobowej Piotr, P(i)etr i rzeczownika koza” (A. Chludziński).

Na zakończenie przytoczmy formy pochodne:

– do/z Petrykoz lub Petrykozów,

– w Petrykozach,

– przymiotnik : petrykoski,

– nazwa mieszkańca: petrykozianin,

– nazwa mieszkanki: petrykozianka.

Opracowano na podstawie:

A. Chludziński, Nazwy miejscowe powiatu kołobrzeskiego, 2009,

M. Vollack, Das Kolberger Land. Seine Städte und Dorfer. Ein pommersches Heimatbuch, 1999,

Mapa E.Lubinusa, 1618,

Petrykozy

Michał Zinowik • 14 styczeń 2015


Previous Post

Next Post