Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Sondażowe badania archeologiczne na grodzisku w Bielikowie

Na początku listopada archeolodzy, pod kierownictwem dr. Andrzeja Janowskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie, przeprowadzili sondażowe badania archeologiczne na grodzisku w Bielikowie.

Prace te realizowane były w ramach programu badawczego „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)” finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Efektem projektu ma być szereg opracowań książkowych. W tym osobna monografia poświęcona osadnictwu wczesnośredniowiecznemu w dorzeczu Regi.

Po dokonaniu kilkudziesięciu odwiertów założono wykop o wym. 4 x 1 m. Udało się z niego pozyskać zabytki w postaci ułamków ceramiki, metalowego nożyka i krzemiennego grotu strzały sprzed 6000 lat! Przy pracach asystowali i trochę pomagali Artur Wabik i Jacek Kuczkowski. Panowie archeolodzy zapoznali nas ogólnie z historią budowy grodów oraz, co bardzo cenne, z metodologią pracy naukowej. Dziękujemy za spotkanie i możliwość obcowania z zabytkami na które nikt nie patrzył od ponad 1000 lat(!!!).

Bielikowogrodzisko

Michał Zinowik • 13 listopada 2016


Previous Post

Next Post