Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

List z 1893 roku w zbiorach Izby Muzealnej w Brojcach

W październiku 2016 roku od Pana Jana Nowickiego, członka Fundacji Fortu Rogowo, otrzymaliśmy oryginalną kopertę i list z końca XIX wieku. List napisany został w Gryficach w czerwcu 1893 roku. Wysłano go do pastora w Bielikowie. Następnie pastor po dopisaniu swoich uwag, wysłał list do Mirosławic. Nadał go na poczcie w Gąbinie (Gummin), po której obecnie nie ma śladu. Za cenny eksponat serdecznie dziękujemy.

Poniższego tłumaczenia treści listu dokonał Pan dr hab. Olgierd Kiec prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Treść listu:

Greifenberg i[n] P[ommern], den 28. Juni 1893

Wegen der in Gumminshof herrschenden Masern ist die Schlieβung der Schule bis zum 4. Juli […] erforderlich.

Euer Hochwürden ersuche ich daher ergebenst, die Schulkinder in Gumminshof auf diese Zeit vom Schulbesuche zu dispensieren und vor Beginn des Schulunterrichtes für eine gründliche Reinigung des Schulhauses gefälligst Sorge zu tragen.

            Der Landrath

            I[n] V[ertretung]

            Der Kreis-Sekretair

            Podpis nieczytelny

An den Lokalschulinspector

Herrn Pastor Krummheuer

            Hochehrwürden

                        zu

            Behlkow

Tłumaczenie:

Gryfice na Pomorzu, 28 czerwca 1893

Z powodu odry panującej w Mirosławicach, konieczne jest zamknięcie szkoły do 4 lipca br.

Z oddaniem proszę zatem Waszą Wielebność, aby do tego czasu zwolnić [dosł. udzielić dyspensy] dzieci szkolne z uczęszczania do szkoły i zadbać o gruntowne czyszczenie budynku szkolnego przed rozpoczęciem nauki.

Starosta

  1. Sekretarz powiatowy podpis

Do Lokalnego Inspektora Szkolnego

Pana Pastora Krummheuera

Jego Wielebności

w Bielikowie

[Po lewej, innym charakterem pisma]

Belkow, d[en] 29. Juni 1893

An den Königl[ichen] Remonte-Depot[1]

Inspector Herrn Rath

Gumminshof,

mit dem ergebensten Ersuchen, die angeordnete Reinigung der dortigen Schulstube gef[älligst] besorgen lassen zu wollen.

Krummheuer

Localschulinspector

czyli:

Bielikowo, 29 czerwca 1893

Do królewskiego Inspektora Ośrodka Koni Remontowych Pana Ratha, Mirosławice

z oddaną prośbą, aby łaskawie zadbać o nakazane czyszczenie tamtejszej izby szkolnej.

Krummheuer[2]

Lokalny inspektor szkolny

Koperta:

An den Königl. Remonte-Depot – Inspector

Herrn Rath, Gumminshof

Frei

Do Królewskiego Inspektora Ośrodka Koni Remontowych

Pana Ratha, Mirosławice

Wolne [od opłaty pocztowej]

Przypisy:

[1] chodzi o wojskowy ośrodek, w którym szkolono trzyletnie konie, zakupione w cywilnych stadninach i przeznaczone do służby wojskowej. Ośrodek działał w Mirosławicach w latach 1821-1921 i został zlikwidowany po pierwszej wojnie światowej. Niestety nie udało się ustalić imienia inspektora Ratha (albo Batha), który miał przeprowadzić czyszczenie szkoły.

[2] Pastor Krummheuer miał na imię Wilhelm, jego dwaj synowie (obaj ur. w Bielikowie) byli pastorami: Max Krummheuer (ur. 1877) w Bielikowie, Friedrich Krummheuer (ur. 1875) w Brojcach. Pastorzy byli jednocześnie lokalnymi (niektórzy też powiatowymi) inspektorami szkolnymi, stąd polecenie od starosty.

BielikowoGąbin

Michał Zinowik • 7 listopada 2016


Previous Post

Next Post