Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Historia powojennych prac budowlano-remontowych kościoła NSPJ w Brojcach

KOŚCIÓŁ W BROJCACH – kalendarium prac wykonanych po 1945 roku

1. XII 1945 poświęcenie kościoła
26. VI 1947 poświęcenie nowego ołtarza bocznego w kaplicy Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
1. X 1947 doprowadzono prąd i założono instalację elektryczną
1948 obraz do ołtarza głównego Serce Pana Jezusa malował J(ózef) Pade artysta z Poznania
1950 przełożono cały dach kościoła (koszt 150 000 zł)
1951 zakupiono do głównego ołtarza obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (malowany przez Gawłowskiego z Poznania)
1954 wymalowano wnętrze i okna (koszt 5000 zł)
1955 wyremontowano ławki, poprawiona dach, wymalowano ławki i ołtarz boczny (koszt 3000 zł)
30 X 1955 poświęcenie nowego pancernego tabernakulum (koszt ponad 4000 zł)
1960 remont wieży (gonty i deskowanie)
Lipiec – sierpień 1963 malowanie wnętrza
IV 1969 założono piorunochrony i krzyż na wieży
V 1970 przebudowano zakrystię – na chórku nad zakrystią urządzono górną zakrystię, przebudowano prezbiterium i położono nową posadzkę (lastryko)
VIII 1970 malowanie wnętrza (malował Gerard Czajkowski)
2 poł. 1970 naprawiono dach nad zakrystią
VI 1974 założenie fug (na zewnątrz), wykonano nowe drzwi, założono rynny, poprawiono dach i wymalowano wnętrze
VI 1975 wylano cokół pod ogrodzenie
VIII 1975 wykonano ogrodzenie
VIII 1976 położono wokół asfalt
IX 1976 boki wieży odeskowano (deski impregnowane spalonym olejem i kselamitem)
IX 1978 postawiono nowy ołtarz główny; wymieniono wówczas obraz M.B. (malował artysta z Poznania J(ózef) Pade) na Jezusa, rzeźby konserwowano (malowanie i złocenie); koszt prac 40000 zł
V 1979 malowanie ogrodzenia
IV 1980 malowanie wnętrza; koszt prac 42000 zł
4. kw. 1986 – 5 VI 1987 naprawa organów przez fachowców z Kartuz
11. VII 1988 początek prac rozbiórkowych starej kaplicy Matki Bożej (północna)
8. VII 1988 zezwolenie budowlane na rozbudowę kaplicy północnej
14. XI 1988 rozpoczęcie wznoszenia fundamentów pod kaplicę północną
19. IV 1989 rozpoczęcie II etapu budowy kaplicy północnej
23. XII 1989 zakończono kładzenie dachówki na kaplicy północnej
23. VI 1990 poświęcenie kaplicy północnej przez biskupa Stanisława Stefanka
25. VI 1990 zawarto umowę z Tadeuszem Łukomskim na budowę fundamentów kaplicy i zakrystii południowej
28. VI 1990 rozpoczęcie budowę kaplicy południowej (wykopy pod fundamenty)
29. VI 1990 zawarto umowę z Romanem Skierczyńskim na wybudowanie ścian, stropu i dachu kaplicy południowej
19 VII 1990 rozpoczęto budowę ścian kaplicy południowej
VIII 1990 zalano strop kaplicy południowej
23. VIII 1990 – 5. VI 1991 przekładanie całego dachu i uzupełnianie dachówki (16000 sztuk), pokrycie dachówką kaplicy południowej
3. kw. 1990 wykonano boazerię we wieży, nowe drzwi oraz pomalowano wnętrze kościoła
9. VI 1991 poświęcenie kaplicy południowej
15. VI 1991 zakończono tynkować na zewnątrz obie kaplice
1. kw. 1992 doprowadzono wodę oraz kanalizację
1. V 1992 rozpoczęcie wykonywania chodników wokoło kościoła oraz elewacji (spoinowanie)
19. VI – 25. VI 1992 wykonano posadzkę w zakrystii (koszt 2200000 zł)
9. XII 1992 rozpoczęcie prac przy wykładaniu prezbiterium marmurem (prace wykonuje Antoni Strugliński)
2. kw. 1993 wymalowano wnętrze kaplicy i wstawiono kratę w kruchcie
2. kw. 1994 dokończenie posadzki w całym kościele

IV 2002 prace związane z osuszaniem fundamentów

Wiosna 2003 wymiana dachówek na połaci północnej nawy głównej

Źródło:

Kronika Parafialna, t. I za lata 1947 – 2001 (Archiwum Parafialne w Brojcach);

Kronika Parafialna, t. II za lata 2002 – 2005 (Archiwum Parafialne w Brojcach)

Autor opracowania: Jacek Kuczkowski

Brojce, 1947, fot. Seweryn Wieczorek

Brojce, 1947, fot. Seweryn Wieczorek

Brojce, wieża, lata 60 XX w.

Brojce, wieża, lata 60 XX w.

Brojce, prezbiterium 1974

Brojce, prezbiterium 1974

Brojce, 1974

Brojce, 1974

Brojce, kaplica półn.1989-90

Brojce, kaplica półn.1989-90

Brojce, kaplica półn. 1989

Brojce, kaplica półn. 1989

Brojce, kaplica półn. 1989-90

Brojce, kaplica półn. 1989-90

 

Brojcekościółkościół w Brojcachprzebudowa

Michał Zinowik • 2 listopada 2014


Previous Post

Next Post