Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Podpisanie porozumienia – Regionalna Izba Muzealna w Rymaniu

W dniu 20.04.2016r. zostało podpisane trójstronne porozumienie o tworzeniu oraz działaniu Regionalnej Izby Muzealnej. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Rymań M. Terlecki, dyrektor ZSP Rymań H. Gromek oraz członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Pamięć i Tożsamość” w osobach prezesa M. Zinowika oraz członka zarządu T. Dacha.

Podpisano dokument , który określa sposób tworzenia i działania Regionalnej Izby Muzealnej w Rymaniu. Celem tych działań jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii regionu, kolekcjonowanie materiałów historycznych, a w oparciu o utworzoną Izbę Muzealną organizowanie imprez kulturalno-historycznych, wystaw czasowych oraz prezentację zgromadzonych zbiorów.

dsc05629

Autor zdjęcia: T. Dach

Najogólniej określając Stowarzyszenie Historyczne zobowiązuje się do organizacji Izby Muzealnej, jej wyposażenia i prowadzenia w zakresie merytorycznym, sukcesywnego przekazywania do Izby posiadanych i nowo pozyskanych zbiorów, katalogowania posiadanych zbiorów, ich ewidencji oraz opracowania w zakresie merytorycznym oraz pozyskania środków finansowych, niezbędnych dla stworzenia Regionalnej Izby Muzealnej.

Zespól Szkół Publicznych zobowiązuje się do wydzielenia i przekazania na rzecz tworzenia Regionalnej Izby Muzealnej określonych pomieszczeń, przekazania do Izby posiadanych zbiorów, właściwego wykorzystania stworzonej Regionalnej Izby Muzealnej, m.in. do prowadzenia zajęć edukacyjnych i dydaktycznych z młodzieżą w ramach lekcji historii oraz zadbania o stały nadzór i bieżące utrzymanie porządku w Izbie Muzealnej.

To najważniejsze ustalenia wynikające z podpisanego porozumienia.

Obecnie wykonywane są prace związane ze sprzętem wystawienniczym. Stowarzyszenie Historyczne dokonało zakupów regałów oraz przeszkolonych gablot wystawowych. Trwają prace nad wykonaniem stołów przykrytych szkłem oraz opracowywana jest koncepcja wystroju Izby Muzealnej.

Nie zapominamy o promocji naszego przedsięwzięcia. O tworzeniu Izby Muzealnej mówiliśmy podczas prelekcji w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, w wywiadzie w Radio Kołobrzeg, w ramach audycji „Kwadrans z historią”, czy choćby w publikacjach prasowych. Dzięki tym działaniom, spływają do nas datki pieniężne, z których możemy finansować tworzenie Izby Muzealnej. Tą drogą chcielibyśmy podziękować wszystkim sponsorom, a wkrótce przedstawimy ich listę.

Nadal zwracamy się do wszystkich, którzy posiadają jakieś pamiątki (zdjęcia, dokumenty, przedmioty użytkowe), które moglibyśmy wykorzystać w naszej Izbie Muzealnej, o ich przekazywanie.

Dziękujemy również W. Radoniowi za pomoc w montażu zakupionych regałów.

Autor tekstu: T. Dach
Źródło:
http://www.gorawino.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1781&Itemid=1

izba regionalna

Michał Zinowik • 21 kwiecień 2016


Previous Post

Next Post