Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Kolejne lokalne znalezisko – przęślik

W dniu 29.05 Pan Stanisław Rumiński przekazał Izbie Muzealnej w Rymaniu przęślik. Znaleziony został w trakcie sortowania ziemniaków, kopanych w okolicy Siemyśla.

Wykonany jest on najprawdopodobniej z gliny techniką toczenia i wypalony w atmosferze redukcyjnej. Jego wymiary to 35 mm średnicy, 20 mm grubości, średnica otworu 8 mm. Przęślik zapewne późnośredniowieczny, świadczy o tym jego kolor – siwo stalowy – charakterystyczny dla tej epoki.

13

Czym były przęśliki: http://dodadg.republika.pl/przesliki.pdf

izba regionalna

Michał Zinowik • 30 maj 2016


Previous Post

Next Post