Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Historia szkoły w Dargosławiu

Opracowali: Iwona Prus i Romuald Woźniewski

HISTORIA SZKOŁY:

1947 r.- na początku nauka odbywała się we wsi Daleszyce (obecnie Darzewo). Zajęcia odbywały się od 01 stycznia 1947 r. w pokoju wynajętym u p. W. Jagielskiego, gdyż budynek szkolny w czasie działań wojennych został zniszczony. Szkoła powstała z inicjatywy miejscowego społeczeństwa. Szczególnie wyróżnili się p. Tomasz Hypta i Wacław Jagielski – miejscowi rolnicy. 28 stycznia 1947 r. wyremontowano dzięki pomocy miejscowej ludności izbę lekcyjną, pokój i kuchnię. Do szkoły wprowadził się pierwszy nauczyciel p. Bolesław Krasowski ( ur. 21 kwietnia 1914 r. w Wilnie, który pracował do 02 września 1951 r.). Do szkoły uczęszczało 57 dzieci z trzech wiosek: Lewice, Darosław, Darzewo. Prąd elektryczny podłączono do szkoły 06 lutego 1947 r. W okresie zimy mieszkańcy Darzewa dostarczają do szkoły własne drzewo, aby dzieci miały ciepło i aby nauka mogła odbywać się w normalnych warunkach.

26 września 1947 r. po raz pierwszy odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego.

10 listopada 1947 r. przeprowadzono badania lekarskie uczniów.

W grudniu obchodzono uroczystość choinki noworocznej.

01 kwietnia 1948 r. po raz pierwszy zakończono pracę na kursie nauki początkowej dla dorosłych.  Kurs ukończyło 15 osób. Pod koniec roku szkolnego zatrudniono drugiego nauczyciela p. Bolesława Woszczyło.

01 września 1949 r. szkoła została przeniesiona do Dargosławia ze względu na lepsze warunki lokalowe. Tu również, do zorganizowania szkoły przyczyniła się miejscowa ludność. Szkoła posiadała 2 izby lekcyjne i pokoje dla nauczycieli ( były DOM NAUCZYCIELA).

02 kwietnia 1950 r. zmarł nauczyciel p. Bolesław Woszczyło. W roku szkolnym 1950/1951 utworzono w szkole klasę VI a w roku szkolnym 1952/1953 klasę VII.

W roku szkolnym 1957/1958 p. Bernarda Słowińska przechodzi do nowo otwartej szkoły w Strzykocinie.

Do 1960 r. lekcje odbywały się w 4 izbach lekcyjnych.  W styczniu 1960 r. szkole został przydzielony budynek po zlikwidowanej Gromadzkiej Radzie Narodowej. W budynku tym zamieszkali nauczyciele oraz zorganizowano świetlicę szkolną.  Obecny budynek szkolny powstał w latach 1960-1962. Jest to 15 szkoła w województwie i 453 szkoła w kraju, która powstała w ramach ogólnokrajowej akcji „Tysiąc szkół na tysiąclecie”.  Z czasem dobudowano salę gimnastyczną oraz uporządkowano teren wokół szkoły- ogrodzono, wytyczono boisko sportowe i nasadzono krzewy.  

KIEROWNICY I DYREKTORZY SP W DARZEWIE I DARGOSŁAWIU:

 SP w Darzewie i Dargosławiu:

– Krasowski Bolesław 1946-1951

SP w Dargosławiu:

– Tworek Eugeniusz  1952-1980

– Zaborowski  Stanisław 1980-1981

– Tworek Eugeniusz 1981-1983

– Pakosz Zenon 1983-1985

– Woźniewski  Romuald 1985-2003

2003 r. szkoła jest Filią Szkoły Podstawowej w Brojcach.

Kierownicy Filii w Dargosławiu:

Świtlińska Wioleta – 2003-2005

Iwanicka Bożena – 2005-

 PRACOWNICY OBSŁUGI:

Biziorek Cecylia

Pawluch Maria

Bauer Maria

Kurdysiak Kazimiera

Zakrzewska Krystyna

Jagielska Teresa

Michalska Zofia

Michalski  Józef

Tomicki Józef

Kamiński Wiesław

Jagielski  Leszek

Jagielski  Romuald

 NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W SP DARZEWO I SP DARGOSŁAW W LATACH 1946-2003:

Adamski Jerzy

Bodziak- Gołach Grażyna

Boniatowski Gabriel

Brukiewicz Julia

Brukiewicz- Sławek Elżbieta

Dąbrowski Jan

Domagała Leszek

Gołach- Rucińska Anna

Jaremko Bożena

Kaczorowska Jadwiga

Karczewska- Szczuryk Regina

Kmita Halina

Korek Renata

Koćwin Krystyna

Kosiorkiewicz- Szwab Lidia

Kowalczuk Andrzej

Kowalczuk Jolanta

Kozłowski Andrzej

Krasowski Bolesław

Krasowska Elżbieta

Krawczyk Halina

Kucewicz Grzegorz

Łukasiewicz (brak imienia)

Macko Krystyna

Michalska Danuta

Mikrut Lidia

Misler Eugeniusz

Nalewajko Edmund

Nejmasz Marek

Niedźwiecka Grażyna

Niezgoda Kazimierz

Olejnik Małgorzata

Pakosz Zenon

Pakosz Zofia

Perzanowska Janina

Pruchnicka Iwona

Stangrecka Anna

Stańczyk Teresa

Stasiak- Socha Teresa

Stawiarska Zofia

Słowińska Bernarda

Sopoliński Roman

Suckiel Izabela

Suckiel Marek

Świtlińska Wioleta

Szadkowska Jolanta

Radecki Edward

Radoń Zbigniew

Ruszkiewicz Iwona

Toboła Anna

Tworek Eugeniusz

Tworek Stanisława

Wiśniewska Katarzyna

Wodnicki Marek

Wojciechowicz Wanda

Woszczyło Bolesław

Zaganiacz Stefan

Zarzycka Bożena

Zygis Antoni

DargosławDarżewoszkoła

Michał Zinowik • 13 maja 2015


Previous Post

Next Post